Kalocsai és kunszentmiklósi telephelyek infrastruktúra-fejlesztése

TÁJÉKOZTATÓ

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZIÓ SEGÍTŐ SZOLGÁLAT KALOCSAI ÉS
KUNSZENTMIKLÓSI TELEPHELYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE CÍMŰ TOP-4.2.1-16-BK1-
2017-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

PROJEKTIDŐSZAK: 2018.06.01.-2018.11.30.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a TOP-4-2-1-16 azonosítószámú Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
5.409.294 Ft, 100 % mértékű támogatást nyert arra a célra, hogy a területi különbségek okozta
hátrányokat csökkentse, kunszentmiklósi és kalocsai telephelyén működő szociális alapszolgáltatását
(házi segítségnyújtás) magasabb szintre emelje eszközök beszerzésével.

Kalocsai és kunszentmiklósi telephelyek infrastruktúra-fejlesztése
Kalocsai és kunszentmiklósi telephelyek infrastruktúra-fejlesztése