A sorsunk a mi kezünkben van

Talán ezzel a rövid, velős megállapítással lehetne összefoglalni azt a beszélgetést, amely január 11-én zajlott le az MPE OCM Csillagpont épületében. Ezen az estén a Férfi Klub vendége újra egy különleges, illusztris személyiség volt, Hevesi József nyugalmazott megyei nemzetiségi főtanácsos, aki nemrégiben vehette át a Békés megyei nemzetiségekért kitűntetést.

A klubtagok nagy szeretettel fogadták a vendéget, s mint régi jó ismerőst köszöntötték őt. A beszélgetés során ki is derült honnan ez az ismeretség. A főtanácsos úr visszaemlékezett a 60-as évek közepén végzett igen fontos és hasznos munkájára, amelyet többek között a békési romák között is végzett. Felidézte e tevékenység hivatalos elnevezését is, mely így hangzik: „a szociálisan meg nem felelő lakások felszámolása.” De amint megtudtam, nem csupán felszámolásról volt szó, hanem emberhez méltó lakáskörülmények megteremtéséről, elérhető áron. Még most is többen őszinte hálájukat fejezték ki Józsi bácsinak ezért az önfeláldozó munkáért, a nekik nyújtott segítségért.

A beszélgetés további részében megfigyelhető volt, hogy kétféle álláspont fogalmazódott meg. Néhányan a régmúltra visszaemlékezve – bezzeg akkoriban törődtek velünk, micsoda rendezvények voltak stb. - azt fájlalták, hogy úgy érzik, ma nem kapnak megfelelő intézményes támogatást rendezvények szervezéséhez, a közösségi élet fejlesztéséhez, és egyéb más gondok enyhítésére. Ezzel szemben igen erőteljesen hangzott el az a vélemény, hogy nem szabad várni másokra, nekünk kell kezünkbe venni a sorsunkat. „Magunk szervezzük meg magunkat!” – hangoztatta a vendég, mely gondolatot Surman László vezető presbiter és Farkas Mihály tanár úr is alátámasztott: „Gondolkodásmód változásra van szükség, amely már tapasztalható is itt Békésen.” - hangsúlyozták.  A főtanácsos úr búcsúzó szavaiban egészséget, türelmet, alázatot kívánt, és azt, hogy életünket, munkánkat az egymás iránti tisztelet és a szeretet jellemezze.  

 

Szeverényi Barnabás

A sorsunk a mi kezünkben van
A sorsunk a mi kezünkben van
A sorsunk a mi kezünkben van
A sorsunk a mi kezünkben van
A sorsunk a mi kezünkben vanA sorsunk a mi kezünkben vanA sorsunk a mi kezünkben vanA sorsunk a mi kezünkben van
Tags: