Békésen került megrendezésre szeptember 21-24. között a 27 országot összefogó cigánymissziós konferencia. A békési székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Roma Networks - Nemzetközi Cigánymissziós Hálózat közös célként tűzte ki az Európa szerte működő cigánymisszi...

Vízkeresztségre, avagy felnőtt hitvalló bemerítkezésre került sor az MPE OCM horgosi taggyülekezetében. Hozzátartozókkal együtt kb. 50-en voltunk. Összesen 18-an merítkeztek be. Nagyon jó hangulatú egész napos alkalmat tölthetünk együtt. Lehetőség volt hosszabb beszélgetésekre, ismerkedésekre is hiszen zákányszékről is sok...

Idén is bemerítkezési alkalmat tartottunk Zákányszéken, augusztus 21-én. Ez része egy látás beteljesülésének, amit a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió vezetőjének, Durkó Albertnek adott az Úr, 325000 roma ember megtéréséről és a gyülekezetekbe történő beépüléséről...

Augusztus 6-án női konferenciát rendezett a hajdúhadházi „Tüzes Szívek” gyülekezet a helyi Csokonai Művelődési Házban. A résztvevők szép számban, mintegy 160-an jelentek meg az alkalmon, túlnyomó részt cigány származású lányok, asszonyok. Több település és gyülekezet képviseltette magát a konferenci...

Meghallgatni Isten történetét

A hatvanas években, egy román üveges mester Temesvárról egy 500 km-re lévő 10 000 fős, cigányok lakta településre indult. Nem csak azért ment, hogy ablaküvegeket áruljon, hanem mert úgy érezte Isten küldi őt, hogy megossza az örömhírt. Aligha sejthette, hogy az ő engedelmességének milyen é...

Nagy öröm számunkra, hogy húsz személy döntött úgy Verpeléten, hogy felhagy régi életmódjával és Istennel akar járni a továbbiakban. A Heves megyei településeken az MPE Országos Cigánymisszióhoz kapcsolódó Keresztény Élet Központ végzi Isten munkáját, melynek gyümölcse most az a húsz fő...

2015.06.29-én az MPE OCM munkatársa, Péter Pál meghívást és lehetőséget kapott arra, hogy az evangéliumot hirdesse Kecskeméten, a házi segítségnyújtásban lévő gondozottainknak. A Máté evangéliuma 12 részéből a 13 verset olvasta fel. Isten akarata, hogy kinyújtsuk felé kezünket, ezáltal emelkedjünk egy új...

Nemzetközi cigánymissziós konzultációra került sor Budapesten, amelyen részt vettek a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezető presbiterei is. A magyarországi résztvevők koordinálására Durkó Albert misszióvezető lett felkérve. A konzultációról beszámolt az Evangélikus Élet című lap is okt...

Apcs 2:23 - Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: A Názáreti Jézus, Isten adománya az embereknek. Az Atya adta Őt! „Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

Jézus földi élete és szolg...

Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így sz...