Mindig nagy öröm számunkra, ha külföldről érdeklődnek a hazai területen végzett missziós munkánk felől. Sokszor elhangzott, szinte közhelynek tűnnő, ám nagyon is igaz mondás: "Együtt jobbak, erősebbek vagyunk." Tapasztalatszerzés az egyik félen, tapasztaltcsere a másikon. Építeni, bátorítani egymást sosem haszontalan.

Így volt ez...

Békésen került megrendezésre szeptember 21-24. között a 27 országot összefogó cigánymissziós konferencia. A békési székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Roma Networks - Nemzetközi Cigánymissziós Hálózat közös célként tűzte ki az Európa szerte működő cigánymisszi...

Vízkeresztségre, avagy felnőtt hitvalló bemerítkezésre került sor az MPE OCM horgosi taggyülekezetében. Hozzátartozókkal együtt kb. 50-en voltunk. Összesen 18-an merítkeztek be. Nagyon jó hangulatú egész napos alkalmat tölthetünk együtt. Lehetőség volt hosszabb beszélgetésekre, ismerkedésekre is hiszen zákányszékről is sok...

Idén is bemerítkezési alkalmat tartottunk Zákányszéken, augusztus 21-én. Ez része egy látás beteljesülésének, amit a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió vezetőjének, Durkó Albertnek adott az Úr, 325000 roma ember megtéréséről és a gyülekezetekbe történő beépüléséről...

Augusztus 6-án női konferenciát rendezett a hajdúhadházi „Tüzes Szívek” gyülekezet a helyi Csokonai Művelődési Házban. A résztvevők szép számban, mintegy 160-an jelentek meg az alkalmon, túlnyomó részt cigány származású lányok, asszonyok. Több település és gyülekezet képviseltette magát a konferenci...

Meghallgatni Isten történetét

A hatvanas években, egy román üveges mester Temesvárról egy 500 km-re lévő 10 000 fős, cigányok lakta településre indult. Nem csak azért ment, hogy ablaküvegeket áruljon, hanem mert úgy érezte Isten küldi őt, hogy megossza az örömhírt. Aligha sejthette, hogy az ő engedelmességének milyen é...

Nagy öröm számunkra, hogy húsz személy döntött úgy Verpeléten, hogy felhagy régi életmódjával és Istennel akar járni a továbbiakban. A Heves megyei településeken az MPE Országos Cigánymisszióhoz kapcsolódó Keresztény Élet Központ végzi Isten munkáját, melynek gyümölcse most az a húsz fő...

2015.06.29-én az MPE OCM munkatársa, Péter Pál meghívást és lehetőséget kapott arra, hogy az evangéliumot hirdesse Kecskeméten, a házi segítségnyújtásban lévő gondozottainknak. A Máté evangéliuma 12 részéből a 13 verset olvasta fel. Isten akarata, hogy kinyújtsuk felé kezünket, ezáltal emelkedjünk egy új...

Nemzetközi cigánymissziós konzultációra került sor Budapesten, amelyen részt vettek a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezető presbiterei is. A magyarországi résztvevők koordinálására Durkó Albert misszióvezető lett felkérve. A konzultációról beszámolt az Evangélikus Élet című lap is okt...

Apcs 2:23 - Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: A Názáreti Jézus, Isten adománya az embereknek. Az Atya adta Őt! „Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

Jézus földi élete és szolg...