Nagy öröm számunkra, hogy húsz személy döntött úgy Verpeléten, hogy felhagy régi életmódjával és Istennel akar járni a továbbiakban. A Heves megyei településeken az MPE Országos Cigánymisszióhoz kapcsolódó Keresztény Élet Központ végzi Isten munkáját, melynek gyümölcse most az a húsz fő...

2015.06.29-én az MPE OCM munkatársa, Péter Pál meghívást és lehetőséget kapott arra, hogy az evangéliumot hirdesse Kecskeméten, a házi segítségnyújtásban lévő gondozottainknak. A Máté evangéliuma 12 részéből a 13 verset olvasta fel. Isten akarata, hogy kinyújtsuk felé kezünket, ezáltal emelkedjünk egy új...

Nemzetközi cigánymissziós konzultációra került sor Budapesten, amelyen részt vettek a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezető presbiterei is. A magyarországi résztvevők koordinálására Durkó Albert misszióvezető lett felkérve. A konzultációról beszámolt az Evangélikus Élet című lap is okt...

Apcs 2:23 - Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: A Názáreti Jézus, Isten adománya az embereknek. Az Atya adta Őt! „Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

Jézus földi élete és szolg...

Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így sz...

Robi karrierje elején – Amigos Latinos néven – latin zenéket játszva vált ismertté. Manapság azonban modern rock stílusban bontogatja szárnyait. Az „Új kezdet” című most megjelent albumát hallgatva az embernek feltűnik, hogy itt nem csupán a zenei stílus az ami modern, hanem a zenék szövegei is teljes összhangban ontják magukból a pozit...

„Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.” (Jakab apostol levele 1,19)

Ne mondj ki a szádon olyan szavakat magadra melyeket később már bánni fogsz. Évekig azt gondoltam, hogy ez egy „marhaság”! Mármint az, hogy a szavaknak bármiféle erőt kellene tulajdonítani....

„Hanem vesztek erőt, minekutána a SzentSzellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1,8) Isteni erőt kapni, csak Jézus Krisztusba vetett hitünk által lehetséges. Ez a fajta Isteni erő szükséges ahhoz, hogy J...

Oly sok haszontalan dolog van, amiért „küzdünk”, amiről azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen szükség. Belső késztetést érzünk rá, hogy nekünk is legyen olyan, mint annak a másiknak, hogy a mienk legyen a legszebb, legnagyobb – kimondjuk, vagy sem de bennünket dicsérjenek, ránk gondoljanak, mi legyünk a központban stb. Szokták volt mondani, hogy...