Gyülekezetplántálás

Gyülekezetplántálás

Ne legyünk az érzékeink rabjai

Mint minden hétfőn, legutóbb is összegyűlt a csoport Sarkadon a Hársfa utcában, hogy együtt keressük és dicsőtsük Istent, tanuljunk egymástól, de főleg Isten Igéjéből.

Sarkad – Szentlélekkel vagy nélküle?

Jézus megígérte: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18,20) Ezzel a hittel jövünk össze Sarkadon hétről-hétre, hogy Istent dicsőítsük, az Igét tanulmányozzuk, és imádkozzunk egymásért vagy éppen másokért.

Sarkad – Jézus nem diszkriminál

Az MPE Országos Cigánymisszió sarkadi házi csoportjában most régebbi gyülekezeti énekekkel dicsőítettük Istenünket, melyek közül több is újnak hatott a többség számára, pedig mindegyik legalább 25-30 évvel ezelőtt íródott. Ebből is látszik, hogy régi ének is lehet új, ha nem ismerik a jelenlévők.

Kevermes – Boldogmondások, avagy kezdő lépések

Az MPE Országos Cigánymisszió kevermesi csoportjában ezúttal Máté evangéliumából az 5. rész elejét tanulmányoztuk, amit „Boldogmondások” néven ismernek a legtöbben. Ezúttal viszont egy újabb megközelítésből néztük át Jézus ottani kijelentéseit a boldogságról – vagy, ahogy egyes fordítók javasolják: az áldásról.

Sarkad – „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére”

Az MPE Országos Cigánymisszió Sarkadi házi csoportjában jelenleg Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levele 4. részét tanulmányozzuk folyamatosan. Fontos, hogy ne csak elolvassuk Isten beszédét, mint egy regényt, hanem alaposan átgondoljuk, mit is akar tanítani nekünk Isten az adott olvasmányon keresztül.

Karácsony = Isten szeretetének kiáradása

Ebben az évben is különösen hálás vagyok a szolgálat kegyelméért. Hálás vagyok a munkatársak, a szolgálók kitartásáért, szeretetéért. Aki megosztja magát másokkal, aki szolgál a rászoruló felé, azt Isten különleges gondoskodással veszi körül, s igazi, értékálló, mennyei jutalmat ígér neki.

Sarkad – A hívő élet alapja az engedelmesség Jézusnak

A Krisztusban hívők ismertető jegyei közé tartozik, hogy szeretnek együtt lenni, beszélgetni, együtt énekelni, imádkozni, Istent dicsőíteni és Isten beszédét, a Bibliát tanulmányozni.

Legyünk Isten hajlékává

November 2-án a sarkadi házi csoport tagjai néhány hét után először voltak együtt teljes létszámban, mert korábban többen is betegség miatt nem tudtak részt venni az alkalmakon. Most viszont két fiatal is eljött, akik még nem rendszeres látogatók.

Gyerekbemutatás, házasságkötés és bemerítkezés Mezőberényben

Július 30-án, szombaton a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió evangélizációval egybekötött Istentiszteletet tartott Mezőberényben egy családi házánál. Az alkalom elején Istent dicsőítő énekeket énekeltünk Antóni Pál és Kis István vezetésével.

További képek...

Aki kér, az kap - Szarvas

Szarvason újabb házi csoport összejövetel volt július 24-én, a Roma Közösségi Házban. Gyülekezés közben az emberek megbeszélték az elmúlt hét élményeit, tapasztalatait. Utána rövid bevezető, és közbenjáró imádságok következtek. Miután elcsendesedtek az imák, néhányan elmondták, Isten mit tett velük az elmúlt héten.