Reményhír Intézmény

Reményhír Intézményfenntartó Központ

Az MPE Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ közoktatási és felnőttoktatási tevékenységet végez, közoktatási intézményeket működtet az ország több településén. A Reményhír Intézményfenntartó Központ a tanítási-tanulási folyamatok támogatását tűzte ki célul, ezzel lehetőségeket teremtve a gyermekeknek, fiataloknak a kiegyensúlyozott környezetben való tanuláshoz, valamint az igényeik szerinti szabadidős tevékenységekhez korszerű, magas színvonalú gyermek- és ifjúságközpontú intézményeiben.

2012. szeptember 1-től a Reményhír Intézmény működteti a békési Epreskerti Óvodát, az Eötvös József Általános Iskolát, valamint a gyulai Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolát és Kollégiumot.

A Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolában és Kollégiumban jelenleg 81 fiatal tanul érettségire épülő OKJ-s képzések keretében.

A zavartalan működés, oktatói-nevelői munka biztosítása mellett, a Reményhír Intézmény intézményegységeiben a Cigánymisszió olyan személyiség- és képességfejlesztő programokra összpontosít, amelyek egyrészt segítik a tanulásban, szociálisan lemorzsolódott gyerekek felzárkózását, másrészt az oktatási intézmény szabadidős, kulturális, szórakoztató, sporttevékenységeinek palettáját színesíti, a szülőket, családokat is bevonva, erősítve ezzel a szülők és az oktató-nevelő intézmények kapcsolatát. Az iskola tanulói és pedagógusai heti rendszerességgel vesznek részt áhítaton, melyet missziós munkatársak tartanak. A szintén hetente megrendezésre kerülő Örömpéntek a művészeti- és sporttevékenységeké. A „Szülők akadémiáján” a szülők, nagyszülők vesznek részt, ahol különböző gyermeknevelési, társadalmi problémákról beszélgetnek, missziós munkatársak moderálásával. Közösségépítés, csoportkohézió erősítése céljából, a szakközépiskolások rendszeresen szerveznek „kincskereső túrákat”, közös főzéseket, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, túrákat a természetben.

A Cigánymisszió feladatának tartja a gyermekek szocializációs hátrányainak csökkentését, meggyőződése, hogy az esélyek kiegyenlítésének már az óvodában kell elkezdődnie, ahhoz, hogy az esélyegyenlőség folyamatos és tartós maradjon. A Misszió jelenlétével az oktatásban azt kívánja hangsúlyozni, hogy támogatja a hátrányos helyzetű családok minden tagját és korosztályát. Az intézményegységekhez tartozó 435 gyermeken keresztül mintegy 1800 családtaghoz és 65 pedagógushoz közeledik a misszió.