Reményhír Misszió

Reményhír Misszió

A hitéleti tevékenységek, lelki missziómunka azért elengedhetetlenek, mert az MPE OCM meggyőződése, hogy egyedül az Evangélium az, ami valóban meg tudja változtatni az emberek szemléletét, gondolkodásmódját. A missziómunkát ellátó munkatársak tevékenységi területei a napi szintű gyülekezetplántálás, házi csoportok látogatása, oktatási misszió, börtönmisszió, ifjúsági misszió, CD misszió, valamint evangelizációs alkalmak szervezése. Ez a munka 250 településen folyik, amiből napi szinten 73 településen zajlanak a hitéleti tevékenységek.

Gyülekezet plántálás

A misszióban különös hangsúlyt kap az országos szintű házi csoportok létrehozása, majd a csoportok bővülése után a gyülekezetté fejlődése. A missziós munkatársak rendszeresen szerveznek hitéleti programokat, evangelizációkat az ország számtalan településén, a városok és falvak főterein, a romatelepeken, a művelődési és roma közösségi házakban. Megragadva minden lehetőséget a Biblia irányelveinek átadására, kulturális fórumok, közéleti klubok, közösségi alkalmak keretein belül folytatnak szemléletformáló tevékenységeket, együttműködve más missziós szervezetekkel. Az MPE OCM által létrehozott országos imahálózat több megyében működik, havi rendszerességgel szervez „Ima és böjt” napot, amely nyitott azok számára, akik ilyen módon kívánják támogatni a missziós munkát.

Keresztény Népfőiskola

1996 óta folyik az oktatás a Keresztény Népfőiskolán. Az ország több pontján indult már tanfolyam, amelyben a kezdetektől több mint 300 felnőtt szerzett lelkészi munkatárs képesítést. Mivel fontos szempont a cigány vezetők képzése, így a résztvevők 40-50 százaléka cigány tanuló. A Keresztény Népfőiskola célja, hogy diákjai tanulmányuk befejezése után képesek legyenek kezelni a mindennapi élet kihívásait, hogy készek legyenek Istenadta lelki ajándékaik felismerésére, hogy felkészüljenek a különböző gyülekezeti területeken való tevékeny munkára. A végzett hallgatók közül többen vezetői feladatokat látnak el egy-egy csoport élén, vagy éppen közösségi munkát végeznek kisebbségi önkormányzatokban, érdekképviseleti és civil szervezetekben, valamint missziós társaságoknál. Jelenleg a Békés megyei Gyula városában folyik a 2 éves képzés.

Az idén alapozó hitéleti kurzusokat, Bibliaiskolát is indítottunk az ország két megyéjében: Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanfolyam résztvevőinek többsége roma származású, akik az MPE Országos Cigánymisszió házi csoportjaiból kerülnek ki és képzik tovább magukat. A résztvevők törekvése, hogy több ismeretet szerezzenek a Bibliából, hogy aztán ők is taníthassanak másokat. A hitéletben való elmélyülés mellett, külön érdeme a Bibliaiskolának, hogy felnőtt embereket von be az élethosszig tartó tanulás folyamatába, iskolarendszeren kívül nyújtja a tanulás élményét, kompetenciákat fejleszt olyanoknak, akiknek felnőttként már nincs lehetősége a tanulásra. A foglalkozások fejlesztik a résztvevők kommunikációs készségeit, lehetőséget biztosítanak egymás, a társadalom jobb megismeréséhez, újabb támogató közösségek kialakulásához. Az ismeretszerzés és sikerélmény reményt adnak, növelik önbecsülésüket.

Az idén indult Bibliaiskola jelenleg hét településen van jelen – Kótaj, Nyírvasvári, Békés, Sarkad, Kevermes, Tiszabura, Örkény – és mintegy 150 főt érint.

Ifjúsági misszió

2009 augusztusától foglalkozik az MPE OCM ifjúsági munkával is, melynek célja a fiatalok elérése az Evangélium által. A tevékenységek közé tartozik a már meglévő ifjúsági csoportok rendszeres látogatása, támogatása, ifjúsági táboroztatás, nyári ifjúsági programok, ifjúsági találkozók, konferenciák, koncertek szervezése. Mivel mai felgyorsult világunkban óriási problémát jelent a családokban a gyermekek életre való nevelése, az erkölcsiesség megtanításának hiánya, ennek támogatására az ország öt településén indult el középiskolások körében a Fiatalok az Élet Küszöbén, önismeret fejlesztő program.

A FÉK program és FÉK klubok szervezett találkozásain a fiatalok közelebb kerülhetnek egymáshoz, közvetve és közvetlenül fejlesztett önismeretük révén önértékelésük biztosabbá válhat. A jelenleg Békés, Békéscsaba, Dabas, Inárcs és Örkényen működő FÉK programok havi szinten mintegy 1000 roma és nem roma fiatalt érnek el. A program célja, hogy a különböző háttérből jövő fiatalok egy előítéletektől mentes jövőt építsenek.

Börtönmisszió

A misszió havi rendszerességgel, 4–6 alkalommal szolgál büntetés-végrehajtási intézetekben, ahol alkalmanként 2–3 kiscsoportos foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődő fogvatartottak. Minden nehéz helyzetben élő embernek lehetősége van Krisztus megismerésére, még akkor is, ha fizikailag korlátozott helyzetben van. A missziómunka további célja, hogy a fogvatartottak új felismerésre ébredve, újra integrálódhassanak a társadalomba.