durko-albert-ocm-remenyhir

Üdvözöllek a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának (MPE OCM) honlapján!

Az MPE OCM 1996-ban öntötte szervezeti formába látását, s nyújt azóta is segítő kezet a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeinek. Immáron negyedévszázados működéssel a hátunk mögött, egyre szembesülünk a sürgető szükségekkel, mindezek megválaszolására pedig széleskörű megoldásokat kínálunk. Ennek köszönhetően ma már számos területen nyújtunk szolgáltatásokat, így a szociális alapellátásban, az oktatásban és különböző missziós tevékenységeinkben egyaránt. Szervezetünk alappillére kezdetektől az a reménység, amit Istentől kaptunk, s vettünk át, mint vezérfonal Missziónk működését tekintve. Reménység, mely hirdeti, hogy utolsókból is lehetnek elsők. Reménység, mely felemeli a legkisebbeket. Reménység, mely meggyógyítja a megtörteket. Istentől kapott látásként, a reménység az a hajtómotor, mely napról napra visz minket előrébb.

Ezzel az ígérettel kívánom Isten gazdag áldását életedre!

Durkó Albert, misszióvezető

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

Célok és tevékenységek

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a Magyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységi területei kiterjednek az ország egész területére, valamint a Kárpát-medencére. A hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban.

Bemutatkozás 1

Országos hálózat

Az MPE Országos Cigánymisszió munkatársainak száma közel 1000. Országos lefedettségű hálózatunkon keresztül 270 településen vagyunk jelen napi szinten szociális, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, illetve oktatási és hitéleti tevékenységgel. A Cigánymisszióhoz tartozó, kapcsolódó közösségek, gyülekezetek és házi csoportok száma 120, melyek több mint 6000 személyt képviselnek. A misszió kezdeményezései által közvetlenül elért roma emberek száma jelenleg meghaladja a 12.000 főt, a szociális ellátás területén a 10.000 főt.

A Cigánymissszió főbb tevékenységei hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, felzárkózási, foglalkoztatási területen vannak jelen: családsegítés szervezése, előkészítése és megvalósítása, nevelés, oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségépítés, a tanuló ifjúság támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő csoportok – köztük romák – támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása felzárkóztatásuk érdekében.

A Cigánymisszió elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulásnak, a formális és nem formális keret közötti ismeretszerzésnek, szemléletformálásnak. Továbbá fontos tevékenységi terület a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyteremtő programok indítása. Országos lefedettségű hálózatok működtetése: házi segítségnyújtás és étkeztetés biztosítása az arra rászorulóknak, szeretetszolgálat.

Bemutatkozás 2

A MPE Országos Cigánymisszió küldetésének tekinti a hátrányos helyzetűek, a romák felkarolását, felzárkózásának segítését a többségi társadalomhoz. A Misszió munkatársaival és önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenységeket folytat, amellyel elérheti és segíti azon társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül – származási, családi, egészségi, gazdasági-vagyoni helyzetük miatt – a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek.

A Misszió célja elérni, segíteni, támogatni a hátrányos helyzetűeket, hogy megtalálják önmagukat és értékes, építő tagjai legyenek a társadalomnak. Cél a szociális segítségre szorulók támogatása, szolgáltatások nyújtása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül.

Mivel a Cigánymisszió meggyőződése, hogy az Evangélium átformáló ereje által integrálódhatnak leginkább a társadalomba a cigányok, az MPE OCM középpontjában a lelki missziómunka áll.

A hitéleti tevékenységek mellett a legfontosabb terület az oktatás, a munkaerő piaci szolgáltatások, munkahelyteremtés, a romák fizikai szükségleteinek a kielégítése. A segítségnyújtás nem csupán segélyekben vagy alkalmi munkákban nyilvánul meg, hanem sokkal tartósabb segítségben realizálódik. Az MPE Országos Cigánymisszió célja olyan jó gyakorlatok, minták gyűjtése, alkalmazása és elterjesztése, amelyek mások számára is példa értékűek és követhetők.

Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységeit nemzetközi szervezetekkel, állami szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vallási közösségekkel együttműködésben végzi. Európai Uniós és hazai támogatású projektek segítségével is tenni kíván a magyarországi roma integrációért.

Az MPE OCM szervezője a Protestáns Cigánymissziós Referensek Fórumának, amelyben református, evangélikus pünkösdi, baptista, adventista, metodista keresztények tanácskoznak, állítanak fel koncepciókat a romák megsegítése, felemelése érdekében.

Az MPE Országos Cigánymisszió munkatársainak száma 1000, ennek jelentős része roma származású. Megközelítőleg 200 településen van jelen szociális szolgáltatásokkal napi szinten és 270 településen hitéleti tevékenységet folytat. A 270 településből heti szinten 75 településen végzik munkájukat a munkatársak: Budapest, Körösnagyharsány, Hosszúpályi, Kevermes, Mezőgyán, Kötegyán, Csorvás, Doboz, Lőkösháza, Békéscsaba, Kétegyháza, Elek, Paszab, Ibrány, Kótaj, Rohod, Hajdúhadház, Nagykőrös, Tiszakanyár, Mezőszentgyörgy, Zákányszék, Üllés, Hajdúsámson, Sarkad, Kistelek, Ercsi, Ruzsa, Örkény, Kunágota, Devecser, Kiskunlacháza, Szentes, Dömsöd, Tiszabura, Tatárszentgyörgy, Parasznya, Szekszárd, Kunszentmiklós, Verpelét, Eger, Egerszólát, Egerszalók, Kerecsend, Átány, Kápolna, Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnaszentmária, Pétervására, Szajla, Békés, Szeged, Berettyóújfalu, Hajdúsámson, Inárcs, Dabas, Kalocsa, Mezőkövesd, Mátészalka, Miskolc, Ózd, Tatabánya, Pécs, Várpalota, Mátészalka, Nyírvasvári, Szeghalmon, Demecser, Gyula, Geszt, Gyomaendrőd, Mezőberény, Újkígyós, Körösnagyharsány. A közösségek száma országos viszonylatban szinte hétről hétre szaporodik.

Reményhír Közösségi Ház néven a Misszió saját tulajdonú ingatlanaiban négy településen, Békésen, Nyírvasváriban, Verpeléten és Kevermesen szerveződnek kulturális és hitéleti közösségi programok a romák és nem romák számára, a békés együttélés, a hatékony társadalmi szerepvállalás érdekében.

floorball20180425_01
Bemutatkozás 3
Bemutatkozás 4

A szolgáltatások tartalma

 • Gyülekezet plántálás
 • Szociális szolgáltatások
 • Oktatás
 • Szociológiai tudományos munka
 • Munkaerő piaci szolgáltatások
 • Foglalkoztatás – vállalkozásfejlesztés, projektek
 • Hálózatok, együttműködések, tanácsadás
 • Közösségfejlesztés – rendezvények, kultúraközvetítés

Az MPE Országos Cigánymisszió szervezetei

 • Segítő Szolgálat
 • Reményhír Intézményfenntartó Központ
 • Cigány Módszertani és Kutató Központ
 • Reményhír Misszió és Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata
 • Pepita Adományközpont (PAK)