Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

Célok és tevékenységek

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a Magyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységi területei kiterjednek az ország egész területére, valamint a Kárpát-medencére. A hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban.

Küldetésnyilatkozat

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója magyarországi és nemzetközi viszonylatban egyaránt hivatalos (szervezeti) formát is megtestesítő keresztény (krisztusi) missziós szervezet. A társadalmi igényekre reagáló (szükségletalapú), alulról szerveződő missziós szervezet keresztény (krisztusi) értékrend szerint nyújt segítséget hitéleti, karitatív, szociális, egészségügyi, oktatási, módszertani, közösségi, tehetségmenedzsment területeken, és hozzáférést biztosít „szolgáltatási hiány” területeken.

Holisztikus szemlélettel kutatási eredményekre és jó gyakorlatokra építve, reménységet közvetítve nyújt életeket és közösségeket átformáló lehetőségeket.

A MPE OCM munkatársi és gyülekezeti közössége rugalmasan reagál krízishelyzetekre, támogatóan fordul a társadalmilag perifériára szorultak, az elutasítottak felé, megrendíthetetlen elköteleződéssel szolgálja a cigányságot.

Isten kijelentéseire, a Bibliára támaszkodva folyamatos útmutatás keresésével és követésével, az evangélium örökérvényű üzenetével, innovatív eszközökkel, és együttműködésekkel építjük Isten országát, építjük a jelen és a jövő generációját, reménységét.

Célok, tevékenységek

Országos hálózat

Az MPE OCM és a hozzá kapcsolódó közel 40 szervezet összesen több mint 1300 munkavállalót alkalmaz. A misszióhoz egyházi intézmények, gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodási formájú,  valamint civil szervezetek egyaránt kapcsolódnak. Tevékenységeivel Magyarországon több mint 320 településen van jelen, továbbá a Kárpát-medencére is kiterjed működési területe. Széleskörű nemzetközi – köztük tengerentúli – kapcsolatrendszert tudhat magáénak, hamarosan megnyitja brüsszeli irodáját is.

A Cigánymisszióhoz tartozó, kapcsolódó közösségek, gyülekezetek és házi csoportok száma 210, melyek több mint 9000 személyt képviselnek. A misszió kezdeményezései által közvetlenül elért roma emberek száma jelenleg meghaladja a 20.000 főt, a szociális ellátás területén a 10.000 főt.

Országos hálózat

Főbb tevékenységeink

A Cigánymissszió főbb tevékenységei hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, felzárkózási, foglalkoztatási területen vannak jelen: családsegítés szervezése, előkészítése és megvalósítása, nevelés, oktatás, kutatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségépítés, a tanuló ifjúság támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő csoportok – köztük romák – támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása felzárkóztatásuk érdekében, közösségi ház hálózat és csillagpontok működtetése.

A Cigánymisszió elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulásnak, a formális és nem formális keret közötti ismeretszerzésnek, szemléletformálásnak. Továbbá fontos tevékenységi terület a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése, munkahelyteremtő programok indítása. Országos lefedettségű hálózatok működtetése: házi segítségnyújtás és étkeztetés biztosítása az arra rászorulóknak, szeretetszolgálat.

Főbb tevékenységeink

A MPE Országos Cigánymisszió küldetésének tekinti a hátrányos helyzetűek, a romák felzárkózásának segítését a többségi társadalomhoz. A Misszió munkatársaival és önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenységeket folytat, amellyel elérheti és segíti azon társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül – származási, családi, egészségi, gazdasági-vagyoni helyzetük miatt – a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek.

A Misszió célja elérni, segíteni, támogatni a hátrányos helyzetűeket, hogy megtalálják önmagukat és értékes, építő tagjai legyenek a társadalomnak. Cél a szociális segítségre szorulók támogatása, szolgáltatások nyújtása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül.

Mivel a Cigánymisszió meggyőződése, hogy az Evangélium átformáló ereje által integrálódhatnak leginkább a társadalomba a cigányok, az MPE OCM középpontjában a lelki missziómunka áll.

A hitéleti tevékenységek mellett a legfontosabb terület az oktatás, a munkaerő piaci szolgáltatások, munkahelyteremtés, a romák fizikai szükségleteinek a kielégítése. A segítségnyújtás nem csupán segélyekben vagy alkalmi munkákban nyilvánul meg, hanem sokkal tartósabb segítségben realizálódik. Az MPE Országos Cigánymisszió célja olyan jó gyakorlatok, minták gyűjtése, alkalmazása és elterjesztése, amelyek mások számára is példa értékűek és követhetők.

Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységeit nemzetközi szervezetekkel, állami szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vallási közösségekkel együttműködésben végzi. Európai Uniós és hazai támogatású projektek segítségével is tenni kíván a magyarországi roma integrációért.

Az MPE OCM szervezője a Protestáns Cigánymissziós Referensek Fórumának, amelyben református, evangélikus pünkösdi, baptista, adventista, metodista keresztények tanácskoznak, állítanak fel koncepciókat a romák megsegítése, felemelése érdekében.

Az MPE Országos Cigánymisszió munkatársainak száma 1300, ennek jelentős része roma származású. Megközelítőleg 200 településen van jelen szociális szolgáltatásokkal napi szinten több 100 településen hitéleti tevékenységet folytat. A 270 településből heti szinten 75 településen végzik munkájukat a munkatársak: Budapest, Körösnagyharsány, Hosszúpályi, Kevermes, Mezőgyán, Kötegyán, Csorvás, Doboz, Lőkösháza, Békéscsaba, Kétegyháza, Elek, Paszab, Ibrány, Kótaj, Rohod, Hajdúhadház, Nagykőrös, Tiszakanyár, Mezőszentgyörgy, Zákányszék, Üllés, Hajdúsámson, Sarkad, Kistelek, Ercsi, Ruzsa, Örkény, Kunágota, Devecser, Kiskunlacháza, Szentes, Dömsöd, Tiszabura, Tatárszentgyörgy, Parasznya, Szekszárd, Kunszentmiklós, Verpelét, Eger, Egerszólát, Egerszalók, Kerecsend, Átány, Kápolna, Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnaszentmária, Pétervására, Szajla, Békés, Szeged, Berettyóújfalu, Hajdúsámson, Inárcs, Dabas, Kalocsa, Mezőkövesd, Mátészalka, Miskolc, Ózd, Tatabánya, Pécs, Várpalota, Mátészalka, Nyírvasvári, Szeghalmon, Demecser, Gyula, Geszt, Gyomaendrőd, Mezőberény, Újkígyós, Körösnagyharsány. A közösségek száma országos viszonylatban szinte hétről hétre szaporodik.

Reményhír Közösségi Ház néven a Misszió saját tulajdonú ingatlanaiban, Békésen, Nyírvasváriban, Verpeléten, Kevermesen, Kunágotán, Eleken, Hencidán, Hajdúhadházon, Devecseren, Kótaj, Nyírkátán, Nyírmihálydiban, Paszabon, Jászteleken, Rohodon, Ibrányban, Kompolton, Kömlőn, Sátán, Zákányszéken, Kiskunmajsán, Kiskunhalason, Szigetváron szerveződnek kulturális és hitéleti közösségi programok a romák és nem romák számára, a békés együttélés, a hatékony társadalmi szerepvállalás érdekében.

Tevékenységeink
Tevékenységeink

A szolgáltatások tartalma

 • Gyülekezet plántálás
 • Szociális szolgáltatások
 • Oktatás
 • Szociológiai tudományos munka
 • Munkaerő piaci szolgáltatások
 • Foglalkoztatás – vállalkozásfejlesztés, projektek
 • Hálózatok, együttműködések, tanácsadás
 • Közösségfejlesztés – rendezvények, kultúraközvetítés

Az MPE Országos Cigánymisszió szervezetei

 • Segítő Szolgálat
 • Reményhír Intézményfenntartó Központ
 • Cigány Módszertani és Kutató Központ
 • Reményhír Misszió és Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata
 • Pepita Adományközpont (PAK)