Letölthető dokumentumok

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés igényléséhez kitöltendő dokumentumok

Az ellátás igénybevétele a hatályos jogszabályok alapján az azokban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az igénybevételi eljárás az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára indul. Írásbeli kérelem alább elérhető!

Házi segítségnyújtás szolgáltatás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó igazolást (alább letölthető).