Bemutatkozás

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 2012-ben alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ (RIK) a köznevelés és felnőttoktatás területén vállalt társadalmi felelősséget. A RIK működteti a Reményhír Intézmény Epreskerti és Hunyadi téri Óvodát, Eötvös József Általános Iskolát, Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Erdős Kamill Szakképző Iskolát. 2020-ban a Reményhír Intézményfenntartó Központot a Pest Megyei Kormányhivatal a felnőttképzők nyilvántartásába vette. 

A Reményhír Intézményfenntartó Központ elkötelezett a hátrányos helyzetű és/vagy roma gyermekek nevelésében, oktatásában és a felnőttek oktatásában, képzésében. Természetesen programjaiba, intézményeibe nyitottan fogadja a cigány és nem cigány tanulókat egyaránt. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a fejlesztést, a tehetséges tanulók felkutatását, a velük való célirányos foglalkozást, valamint a tehetséges tanulók nyomon követését. Leginkább hátrányos helyzetű személyekről beszélünk, de nem akarjuk ezt hangsúlyozni, az Isten adta értékeket akarjuk felszínre hozni és ezekre építeni, fejleszteni. 

Az intézményekben roma nemzetiségi oktatást, a fejlesztő programokban identitástámogató szemléletet biztosítunk személyes családi kapcsolatokra és szociokulturális háttérismeretekre támaszkodva. Ténylegesen támogatni kívánjuk a cigányságot nemzetiségi identitásuk megőrzésében, bemutatva a cigányság értékeit a társadalom egésze számára. Cél, hogy tanítványaink büszkén képviseljék a roma identitást és kultúrát.

Cél, hogy oktatási intézményeiben és tevékenységein keresztül innovatív szemléletű oktató-nevelő, kompetenciafejlesztő munkát végezzenek a szakmai, módszertani kiválóság, valamint lelki és mentális segítségnyújtás mentén. Cél az egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak való megfelelés céljából, valamint, hogy hozzájáruljunk az információs társadalom új tudásszükségleteinek kielégítéséhez. Szintén cél a hátrányos helyzetű tanulók számára olyan intézményi környezetet biztosítani, amely lehetőséget nyújt önértékelésük stabilizálódására, tanulmányi felzárkózásra, tehetségük kibontakoztatására, a szakmaszerzésre, végső soron a sikeres társadalmi integrációra.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a fejlesztést, a tehetséges tanulók felkutatását, a velük való célirányos foglalkozást, valamint a tehetséges tanulók nyomon követését. Leginkább hátrányos helyzetű személyekről beszélünk, de nem akarjuk ezt hangsúlyozni, az Isten adta értékeket akarjuk felszínre hozni és ezekre építeni, fejleszteni. Hisszük, hogy azzal a szemlélettel tudunk eredményt elérni, hogy lehet a „hátrányból előnyt” kovácsolni.

STRATÉGIAI CÉL:

  • felvállaljuk a hátrányos helyzetű és identitásából fakadóan szociokulturálisan a többségi társadalomtól eltérő életet élő cigányság oktatását, képzését, a gyermekektől a felnőttekig, társadalmunk építése érdekében.

  • hálózati jó-gyakorlatrendszert építünk, amely országosan, nemzetközi szinten is adaptálhatóvá válik, melyhez megfelelő jogszabályi háttér megteremtését is szorgalmazni fogjuk.

A társadalmi problémák megoldásához keresünk innovatív eszközöket, a megvalósításukhoz pedig komplex erőforrásokat. Kutatás-fejlesztési tevékenyégbe kezdünk eredményes társadalmi, iskolai felzárkózást támogató innovatív pedagógiai és andragógiai modell fejlesztéséhez. Nem csupán innovatívak szeretnénk lenni, hanem innovációs intézménnyé tervezünk válni.

Felnőttképzés

2020-tól hivatalos felnőttképző intézményként fő célkitűzéseink a háttér szervezet és szolgálatai által látókörünkben lévő hátrányos helyzetű cigány emberek munkaerőpiaci, szakmai  képzésekbe, személyiségformáló, kompetenciafejlesztő tréningekbe szervezése és folyamatos mentorálása.

Programjainkban hosszú távú fenntarthatóságra, az életre nevelésre törekszünk. Ezért az oktató/képző tevékenység közösségfejlesztéssel párhuzamosan fog működni. A fiatal és felnőtt tanulókat érintő személyiség- és lelki-egészség fejlesztő, kulturális és tehetséggondozó, közösségépítő programjaink során a kölcsönös megismerésre és elfogadásra bátorítunk. Célunk, hogy a sikerélményekkel gazdagodott, önértékelésükben erősödött, szociális készségeikben fejlődött fiatalok és felnőttek fontosnak tartsák, hogy együtt alkossunk egy békés, egészséges társadalmat.

Olyan intézményt, rövid és hosszú távon hasznosuló kezdeményezést, fejlesztést tervezünk, amelyek mélyrehatóan ismerve a mélyszegénységben élő, roma kulturális identitással vagy szociális hátrányokkal rendelkező közösségek, családok jellemvonásait, a modern kor kihívásainak megfelelő támogató eszközökkel kész eredményeket elérni, segíteni.

Az a sok éves tapasztalatunk, hogy olyan felnőttképzési lehetőséget kell biztosítanunk az aluliskolázott lakosság számára, amely a tanulót végigkíséri és támogatja a sikeres szakmaszerzés útján, majd utókövetés keretében a sikeres vizsgákon túljutók elhelyezkedése a kiépített mentorhálólózat felkarolásában is megtörténhessen.

Túl kívánunk mutatni a hátrányos helyzetű gyermekek oktató intézményekre jellemző eszköztelen, infrastruktúrájában elavult, szegregált környezetben végzett oktatási/képzési környezeten!

A terhelt családi háttérből érkező hátrányos helyzetűek eredményes oktatásához/képzéséhez méltó, a modern kihívásainak megfelelő környezetet kívánunk biztosítani.

Több, mint oktatás

Köznevelési intézményeinkben jelentős missziós tevékenységet folytatunk, amit a felnőttoktatásra, képzésre is tervezünk kiterjeszteni, adaptálni. Az intézményátvételek kezdetétől a Cigánymisszió munkatársai részt vesznek az általános iskola tanulói lelki egészségének támogatásában. A missziós munkatársak részére saját termet biztosítottunk az iskola épületében, ahol szülő – gyermek – pedagógus keresheti fel őket a nap bármely időszakában.

A munkatársak és önkéntesek minden hétfő reggel egy-egy rövid bibliai üzenetet, tanulságos, jellemformáló gondolatot adnak át évfolyamonként az osztálytermekben, ahol a munkatársak együtt beszélgetnek, illetve énekelnek a gyerekekkel. De rendszeres jellemformáló közösségi napokat is szervezünk a teljes iskolai közösség számára. Célunk, személyes jelenléttel támogatni, elősegíteni az iskola pedagógusainak munkáját is. Törekszünk egyénenként is foglalkozni a gyerekekkel, értéket közvetíteni feléjük.

Emellett keresztény családmentor látogatja a családokat, bátorítja őket, formálja gondolkodásukat, beszélget a családokkal, közvetít a nevelési/oktatási intézmények és a szülők között. A keresztény családmentor híd szerepét tölti be.

Az intézményeinkbe járó gyermekek és családjaik támogatásához minden eszközt megragadunk, keressük a pályázati lehetőségeket. Tapasztalataink és az ebből fakadó meggyőződésünk szerint ahhoz, hogy a tanulók oktatása, formálása eredményes legyen, az egész családot kell támogatnunk. A fiatalokat érintő személyiség- és lelki-egészség fejlesztő, kulturális és tehetséggondozó, közösségépítő programjaink során a kölcsönös megismerésre és elfogadásra bátorítunk. Célunk, hogy a sikerélményekkel gazdagodott, önértékelésükben erősödött, szociális készségeikben fejlődött fiatalok és felnőttek fontosnak tartsák, hogy együtt alkossunk egy békés, egészséges társadalmat. Programjainkban tehát hosszú távú fenntarthatóságra, az életre nevelésre törekszünk.

Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Rik bemutatkozás
Reményhír Intézményfenntartó Központ - RIK 1

Intézmények

  • Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája
  • Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája
  • Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája 
  • Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakképző Iskolája
  • Álom-Vár Bölcsöde

Letölthető dokumentumok

Jelenleg nincs elérhető dokumentum.