Szociális étkeztetés

Részletek

Szociális étkeztetés 1

A szociális étkeztetetés szolgáltatás az alábbi telephelyekhez tartozó ellátási területeken biztosítjukKérjük azon a telefonszámon érdeklődjön, amelyik telephely az Ön lakóhelyének vonzáskörzetébe tartozik. Minden településhez a minimum ár van feltüntetve, az árak konyháktól függően változhatnak. 

 • Békés: +36704105683                          Normál menü: 770 Ft-tól                        Diétás menü: 1500 Ft-tól   
 • Gyula: +36301359227                           Normál menü: 1360 Ft-tól
 • Berettyóújfalu: +36704105733            Normál menü: 790 Ft-tól                        Diétás menü: 1270 Ft-tól
 • Hajdúsámson: +36703223866             Normál menü: 840 Ft-tól                        Diétás menü: 1290 Ft-tól
 • Kalocsa: +36704108439                       Normál menü: 1150 Ft-tól
 • Kecskemét: +36706721865                 Normál menü: 1110 Ft-tól                      Diétás menü: 1720 Ft-tól
 • Kunszentmiklós: +36706721854         Normál menü: 1160 Ft-tól                      Diétás menü: 1720 Ft-tól
 • Mezőkövesd: +36703197381               Normál menü: 900 Ft-tól
 • Miskolc: +36709431514                       Normál menü: 600 Ft-tól                        Diétás menü: 1300 Ft-tól
 • Ózd: +36706721861                              Normál menü: 700 Ft-tól    
 • Pécs: +36301550546                            Normál menü: 1130 Ft-tól         
 • Szeged: +3662700875                          Normál menü: 1140 Ft-tól                        Diétás menü: 1240 Ft-tól
 • Tatabánya: +36703195236                   Normál menü: 1030 Ft-tól                        Diétás menü: 1300 Ft-tól

A szolgálat az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk,
 • pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás által biztosított ételek energia- és tápanyagtartalma a vonatkozó jogszabályok alapján biztosított.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára, az egészségi állapotra vonatkozó igazolás alapján, az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítható.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele a hatályos jogszabályok alapján az azokban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az igénybevételi eljárás az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára indul. Írásbeli kérelem itt elérhető!

Szociális étkeztetés szolgáltatás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az egészségi állapotra vonatkozó igazolást.

Az ellátást igénylő a kérelme nyilvántartásba vételét követően a megállapodás megkötése után kiválasztja – mely szociális konyha által biztosított szolgáltatást kívánja igénybe venni. Igényeinek megfelelő gyakorisággal megrendeli az ételt a szolgálatnál elvitel vagy kiszállítás lehetőségével.

Elvitel esetén a szociális konyháról az ellátott maga viszi haza az ételt. A lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezésre kerül az étkeztetést nyújtó szolgáltatótól, az ételnek az ellátást igénylő lakására szállításával. Kiszállítás esetén az ételt előállító szociális konyháról az étel házhoz szállításáról a szociális konyha gondoskodik.

Mindkét esetben az ételhordó tisztántartása (fertőzésveszély elkerülése végett), és a csere ételhordó biztosítása az ellátást igénylő kötelezettsége és felelőssége, amennyiben a szociális konyha nem előre csomagolt ételt szállít.

A szolgáltatás rendszeressége: Étkeztetés biztosítása elsősorban munkanapokon, illetve igény szerint hétvégén, és munkaszüneti napokon is, főzőkonyhától függően.

Az intézményi térítési díj, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 1993. évi III. törvény 115-116-117/B.§-ai és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az ellátást igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összegét a szolgáltató vezetője konkrét összegben állapítja meg Ft/adagban, szociális konyha keretében nyújtott ellátásként, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

Békés

Cím: 5630 Békés, Petőfi u. 56.
E-mail: bekes@remenyhir.hu

Berettyóújfalu

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36704105733

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 9.
E-mail: hencida@remenyhir.hu

Gyula

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36301359227

Cím: 5700 Gyula, Ajtóssy Albert u.43.

Hajdúsámson

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36703223866

Cím: 4251 Hajdúsámson, Béke útja 4. fsz. 1.
E-mail: hajdusamson@remenyhir.hu

Kalocsa

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36704108439

Cím: 6300 Kalocsa, Miskei út 1.
E-mail:kalocsa@remenyhir.hu

Kecskemét

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36706721865

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 9–11. II. em. 203.
E-mail: kecskemet@remenyhir.hu

Kunszentmiklós

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36706721854

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Szász Károly u. 4.
E-mail: kunszentmiklos@remenyhir.hu

Mezőkövesd

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36703197381

Cím: 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u.10.
E-mail: mezokovesd@remenyhir.hu

Miskolc

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36709431514

Cím:3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 12. fsz. 1.
E-mail: miskolc@remenyhir.hu

Ózd

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36706721861

Cím: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. III. em. 321.
E-mail: ozd@remenyhir.hu

Pécs

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36301550546

Cím: 7622 Pécs, Liszt Ferenc u. 1. fsz. 3.
E-mail: pecs@remenyhir.hu

Szeged

Szociális étkeztetés 2Tel.: +3662700875

Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 21. fsz. 1.
E-mail: szeged@remenyhir.hu

Tatabánya

Szociális étkeztetés 2Tel.: +36706078727

Cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44.
E-mail: szeged@remenyhir.hu