Bemutatkozás

A hitéleti tevékenységek, lelki missziómunka azért elengedhetetlenek, mert az MPE OCM meggyőződése, hogy egyedül az Evangélium az, ami valóban meg tudja változtatni az emberek szemléletét, gondolkodásmódját. A missziómunkát ellátó munkatársak tevékenységi területei a napi szintű gyülekezetplántálás, házi csoportok látogatása, oktatási misszió, börtönmisszió, ifjúsági misszió, valamint evangelizációs alkalmak szervezése.

Szervezetünk határozott stratégia alapján végzi gyülekezetplántáló munkáját, az eperpalánta módszerét alkalmazva hoz létre újabb és újabb házicsoportokat. A misszióhoz tartozó, kapcsolódó közösségek, gyülekezetek és házicsoportok száma 2023-ban már több mint 160.      

Külföldi partnereinkkel fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy a Kárpát-medencében, Európában és a világ más területein is hatással legyünk a rászorulók életére. A cigánymisszió elkötelezett híve az egész életen át tartó tanulásnak, a formális és nem formális keret közötti ismeretszerzésnek, szemléletformálásnak. A misszió célja elérni, segíteni, támogatni a hátrányos helyzetűeket, hogy megtalálják önmagukat és értékes, építő tagjai legyenek a társadalomnak. Cél a szociális segítségre szorulók támogatása, szolgáltatások nyújtása, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül.

     

Reményhír Misszió

Bibliaiskola

A fejlesztés és oktatás központi szerepet tölt be célkitűzésünk megvalósításában, mely azon túl, hogy a szegénység és a mély szegénység felszámolását célozza meg, az értékes és felelős életvezetést kívánja – követhető példákkal együtt – átadni a cigányság számára. Szervezetünk a keresztény értékrend alapján működik, hisszük, hogy Isten igéje az, amely valós és hathatós változást tud elérni az egyének életében. Ebben a szemléletben indítottuk el online bibliaiskolánkat is, melynek célja, hogy hallgatóink megismerjék a Bibliát, s a keresztény hit alapigazságait tudják elsajátítani és alkalmazni életükben.
A kezdeti, alaptanításokkal foglalkozó kurzusunk után, újabb kurzusokat indítottunk útjára, mely az élet megannyi területeit fedik le.

Hitéleti képzések:

  • A közösségépítés és sokszorozódás módszertanai
  • Közösséget Átformáló Missziómunkatárs 1-2
  • Közösséget Átformáló Vezető
  • Társadalom – Felelősségvállalás, Felnőtt férfiúság
  • Társadalom – Felelősségvállalás, Érett nő
  • Oktatói tréningek

Jelentkezni a bibliaiskola@remenyhir.hu e-mail címen lehet.

Reményhír Misszió Bibliaiskola

Gyülekezetplántálás és Evangelizáció

A misszióban különös hangsúlyt kap az országos szintű házi csoportok létrehozása, majd a csoportok bővülése után a gyülekezetté fejlődése. A misszió határozott stratégia alapján végzi gyülekezetplántáló munkáját az eperpalánta módszerét alkalmazva hoz létre újabb és újabb házicsoportokat.

A missziós munkatársak rendszeresen szerveznek hitéleti programokat, evangelizációkat az ország számtalan településén, a városok és falvak főterein, a romatelepeken, a művelődési és roma közösségi házakban. Megragadva minden lehetőséget a Biblia irányelveinek átadására, kulturális fórumok, közéleti klubok, közösségi alkalmak keretein belül folytatnak szemléletformáló tevékenységeket, együttműködve más missziós szervezetekkel.

Az MPE OCM által létrehozott országos imahálózat több megyében működik, havi rendszerességgel szervez „Ima és böjt” napot, amely nyitott azok számára, akik ilyen módon kívánják támogatni a missziós munkát.

Gyülekezetplántálás

Külföldi Missziók

Külföldi partnereinkkel fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy a Kárpát-medencében, Európában és a világ más területein is hatással legyünk a rászorulók életére.
Bővebben híreink között a nemzetközi események fül alatt olvashatsz.

nemzetkozi-ciganymisszio

Missziók itthon

A Szeretetszolgálat (lásd: Pünkösdi Cigánymisszió Szeretetszolgálata) napi tevékenységein túl, kiemelkedő szerepet szentelünk az ifjúsági, valamint a börtön missziónak is.

Az MPE OCM 2009 augusztusától foglalkozik ifjúsági munkával is, melynek célja a fiatalok elérése az Evangélium által. A tevékenységek közé tartozik a már meglévő ifjúsági csoportok rendszeres látogatása, támogatása, ifjúsági táboroztatás, nyári ifjúsági programok, ifjúsági találkozók, konferenciák, koncertek szervezése.

Missziók itthon

A misszió rendszeresen szolgál büntetés-végrehajtási intézetekben, ahol alkalmanként 2–3 kis csoportos foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődő fogvatartottak. Minden nehéz helyzetben élő embernek lehetősége van Krisztus megismerésére, még akkor is, ha fizikailag korlátozott helyzetben van. A missziómunka további célja, hogy a fogvatartottak új felismerésre ébredve, újra integrálódhassanak a társadalomba.

Csillagpont - Soványháti ház

2014 februárjában nyitotta meg kapuit a Csillag Szolgáltató Pont, mely Békésen a Soványhát u. 11. szám alatt hétköznapokon ingyenes szolgáltatásokat biztosít a rászoruló személyek számára.

A társadalom perifériájára szorultak közül sokaknak elemi problémát jelent a közüzemi szolgáltatások, valamint az internethasználat megfizetése. A napi tisztálkodási, valamint mosási lehetőségek hiánya súlyos higiéniás és egészségügyi kockázatokhoz vezethetnek, míg a mai digitális korban már elengedhetetlen az internethasználat lehetősége. Ezekre a problémákra nyújt megoldást a Csillagpont, mely ingyenesen igénybe vehető vizesblokkal, valamint mosásra alkalmas lehetőségekkel és internettel szolgálja ki a rászorulókat. A Csillagpont közösségi házzal, közösségi területtel egybekötött épület, hogy amíg megy a mosógép, munkatársaink a családokkal, gyermekekkel is tudjanak foglalkozni. A szolgáltatópont lehetőséget nyújt a gyerekeknek az iskolai kötelezettségeik, feladataik elvégzéséhez felügyelet alatt. Lényeges célkitűzés a szegregátumokból bevont célcsoport erkölcsi, érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztése, tevékenységi szintjének, társas-kapcsolati fejlődésének elősegítése.

Elérhetőségek
Cím: Békés, Soványhát u. 11.
Nyitva tartás: hétköznapokon 8.00–16.00

Csillagpont