Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

Közösségi ellátás

A közösségi ellátás a pszichiátriai betegek részére olyan önkéntesen igénybe vehető, térítésmentes, hosszú távú közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás, a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátottak otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. Közösségi ellátás az MPE OCM Szegedi Telephelyén biztosított. A Szegedi Telephely elérhetőségét ide kattintva tekintheti meg!

A közösségi pszichiátriai ellátás célja a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális veszteségek okozta hátrányok leküzdése, az ellátott erőforrásait mozgósítva annak érdekében, hogy a meglévő képességeinek, készségeinek fejlesztése mellett otthonában természetes támogató, elfogadó, szeretetteljes közegében maradva az intézményi elhelyezést elkerülve, egy teljesebb, méltóságteljesebb közösségi életre predesztinálódjon. Továbbá célja, hogy segítse az általa gondozott pszichés problémával küzdő ellátottak integrált működését, illetve a már betegségükből adódóan kirekesztődöttek reintegrációját a társadalomban.

Célunk a térségünkben hiányterületként érzékelhető pszichiátriai betegek közösségi ellátásának működtetése. Célkitűzésünk, szándékunk az egyénre szabott, szeretetteljes, szakmailag a lehető legmagasabb szintű ellátás, szem előtt tartva az igénybevevő mindenekfeletti önálló érdekét, emberi és alkotmányos, valamint természetes jogait.

Az ellátás célcsoportját képezik:

 • a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú F 20-29, F 31-32, F 40-42 vagy F 63 BNO diagnóziskódba tartozó pszichiátriai betegek,
 • akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik önálló életvezetésben, valamint a szociális helyzete javításában igényel segítséget, aki a reintegrációs folyamatba csak komplex pszicho-szociális eszközökkel vonható be,
 • bentlakásos intézményre várakozó pszichiátriai betegek, akik az önálló életvitel fenntartásában fokozott támogatást igényelnek.

A közösségi ellátás keretében az alábbiakban tudnak munkatársaink segíteni a pszichiátriai betegek részére:

 • egészségügyi és pszichiátriai állapotuk javításában
 • szociális és mentális gondozásukban
 • egészségügyi ellátáshoz, munkához való hozzájutásukban
 • mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában
 • meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében
 • információnyújtásban, tanácsadásban, ügyintézésben
 • mediációban
 • intézményi ellátást követően segíti a közösségi életbe való reintegrálódásban.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, szakorvos javaslatára indul.

A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról.

Az ellátás térítésmentes.