esza01-szechenyi2020

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„ÍRÁNYTŰ – A ROMA LÁNYOK TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN” című, EFOP-1.4.4-17-2017-00001 azonosítószámú projekt.

Projektidőszak: 2017.10.01. – 2019.09.30.

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió az EFOP-1.4.4-17 azonosítószámú BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ – Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése című pályázati konstrukció keretében 29 969 538 Ft 100%-os mértékű támogatást nyert az alábbi célok megvalósítására:

  1. A lemorzsolódás tüneteit mutató lányok (20 fő) orientálása a tanulás felé. Motiválás a tanulás értékként való beépítésére, melyben a mentor szerepe kiemelkedő.
  2. Fontos feladat, hogy az általános iskolából a középiskolába történő sikeres átmenet megteremtéséhez kapcsolódva a kiválasztott lányok tanulmányi eredményei javuljanak, belső késztetés alakuljon a tanulás az ismeretszerzés iránt.
  3. Az iskolai kudarcok csökkentése tanulásmódszertan, problémaelemző, problémamegoldó technikák elsajátítása; egyénileg illetve csoportban.
  4. Hangsúlyos a kapcsolatépítés, illetve cél a bevont felnőttek és gyermekek szemléletformálása, megfelelő viselkedésminták kialakítása, szülői és gyermek szerepek segítése, negatív szocializációs hatások csökkentése, a szabadidő lehető leghasznosabb eltöltése, jól funkcionáló, egészséges közösség építése. Erre adnak alkalmat a közösségfejlesztő programok.

A projekt befejeztével elmondható, hogy a megvalósított programok, illetve a folyamatos mentorálás által a pályázat céljait sikerült maradéktalanul teljesíteni.  

Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!

2019.09.30.
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

Bejegyzés megosztása

Facebook
Email
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések