szimfonia-zakanyszek-20210627_11

A „Mindenki szívében van egy dallam” pályázati beszámolónk második állomása Zákányszék. A csongrádi településen Kesjárné Putnoki Kornélia komplex művészeti terapeuta vezetésével folytak a zenei foglalkozások. A gyermekek nagy kedvvel próbálgatták a sokféle hangszert: gitárt, cajont, hegedűt, dallamjátszó ütemhangszereket (pl. színes harangot), ritmushangszereket, és szőhettek hozzájuk álmokat, hogy melyikkel fejezhetik ki legjobban a szívükben lévő dallamot, és melyik az hangszer, amelyikkel sikereket is elérhetnek később.

Hangsúlyos kiemelni, hogy ez a projekt egy szociális megközelítésű zenei program, ami a hátrányos helyzetű gyermekek számára kínál komplex eszközökkel segítséget a társadalmi beilleszkedésre. Szerepel benne zenetanulás, szociális segítés, közösségépítés, mentorálás és szabadidős tevékenység. A csoportos zenetanulás és szociális támogatás során több területen képességfejlesztés történik a gyerekek között, és így a fejlődő képességek eredményei egy idő után az életük más területein is megmutatkoznak (pl. iskolai tanulási eredmények, pályaválasztásuk céltudatossága). A zenetanárok mellett a szociális, közösségi szakemberek szoros együttműködésben dolgoznak, hogy a zenei tanulmányok fejlesztő hatása a gyermekek magukkal hozott hátrányainak leküzdését is segítse.

Településünkön Péter Pál és Kesjár Zsolt szociális segítők támogatták a gyerekeket a tanulási folyamatokban, segítettek a szülőkkel való kapcsolattartásban, és bátorították a gyerekeket, hogy tartsanak ki a program során. Ezen túlmenően fontos szerep hárult a segítőkre mentori feladatokban. Csoportos beszélgetések, motiváló eszmecserék vezérfonalaként előtérbe kerültek olyan építő történetek, amik a hátrányos helyzetű gyermekek számára segítséget jelentenek személyiségük megismerésében, mintát az életcéljuk megtalálásában, és erőforrást a kitartó megküzdéshez. Beszélgetés folyt roma művészemberekről, hírességekről, előkerült Max Lucado – „Értékes vagy” című tanulságos története, és egy alkalommal részletet láthattak a „Végtelen hit” című filmből.

E rövid, korlátozó intézkedésekkel terhelt időszak alatt is lassan kialakult, hogy ki milyen hangszerrel tud tevékenyen bekapcsolódni egy közös produkcióba. A záró koncertet a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Zákányszéki Gyülekezetében adták elő 2021. június 27-én. A gyülekezet megtelt érdeklődő szülőkkel, akik a jövő reménységét látták gyermekeik sokszínű produkciójában. Többek között a „Legyetek jók, ha tudtok” című film betétdalára zenéltek a gyerekek különböző hangszerekkel, felidézve a filmben játszódó történet vidám, ritmusos hangulatát.

Bár a gyerekek nagy része e program során fogott a kezébe először hangszert, mégis óriási lelkesedéssel és tudásszomjjal igyekeztek felvenni a versenyt a kihívásokkal. Összegezve ki is jelenthetjük, hogy sikeresen megküzdöttek a feladattal, sokat fejlődtek és büszkén fogadhatják a dicsérő szavakat!

Kesjár Zsolt

A tanulási folyamat képei:

A záró koncert képei:

Bejegyzés megosztása

Facebook
Email
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések