Különleges ünnepség volt április 14-én, vasárnap Sarkadon, a Pünkösdi Gyülekezetben. Aznap az istentisztelet alatt volt gyerekbemutatás, bemerítkezés és házassági fogadalomtétel is.

Először egy rövid imaalkalom vette kezdetét, majd egy fiatal roma házaspár Damarisz nevű kislányát szántuk oda Istennek – természetesen a szülőkkel együtt – és kértük az Urat, hogy áldja meg a családot, és vegye őket az oltalma alá.

Ezt követően a Méhkeréki Pünkösdi Gyülekezet fiataljai énekeltek, és az énekek között a bemerítkezésre készülő roma házaspár tagjai, Jónás Lajos és Jónásné Csörsz Irén elérzékenyülve mondták el bizonyságtételüket a népes gyülekezet előtt. Ezután Gurzó János – szintén a Méhkeréki Pünkösdi Gyülekezet részéről – hirdette az Igét, melyben volt buzdítás, figyelmeztetés, útbaigazítás is.

A két új hívő testvér, akik már másfél éve jártak a házi csoportba és a gyülekezetbe is, végleg eldöntötték, hogy hűen követik Urukat és Megváltójukat, engedelmeskedve Neki, a bemerítkezésre vonatkozó szavainak is. Fehér ruhába öltöztek, majd a látható és láthatatlan szemtanúk előtt hullámsírba temették régi életüket, és örömmel támadtak fel egy teljesen új életre.

Az Úrral való szövetségkötés után az április 2-án anyakönyvvezető előtt tett házassági fogadalmukat most az Úr előtti szövetséggé erősítették meg egymásnak fogadott hűség esküjükkel.

Ez a nagyon örömteli és mozgalmas alkalom egy kis szeretetvendégséggel zárult, miközben vidám beszélgetések alakultak ki a különböző gyülekezetekből jött testvérek között. Hála az Úrnak, hogy az Ő csodálatos kegyelme még mindig megérint és megváltoztat embereket.

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések