SzegediKeresztenyRomaSzakkollegium

Cigány fiatalok számára kíván segítséget nyújtani a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat, elsősorban olyan fiataloknak, akik tanulmányaikban és keresztény életükben magasabb fokú ismeretek megszerzésére törekednek. Ehhez biztosítja a minőségi lakhatás valamint a szakkollégiumra jellemző színvonalas oktatás lehetőségét. A szakkollégiumba egyetemek, főiskolák nappali tagozatos hallgatóinak jelentkezését várják június végén, augusztus elején. A jelentkezés felekezeti hovatartozástól független.

A szakkollégium “másokért élő”, keresztény értelmiségieket akar képezni, így képzésének és nevelésének célja, hogy a hallgatók

a) a kollégiumi, illetve a tágabb emberi közösség tagjaiként kifejleszthessék Istentől kapott képességeiket, és saját szakmájuk terén a lehető legmagasabb szintre törekedjenek; b) meggyőződésüket és felfogásukat egész életükben hitelesen képviseljék;

c) figyelmesen és kritikusan gondolkodjanak, tisztelve embertársaik véleményét és méltóságát;

d) tudjanak együttműködve, alaposan és pontosan dolgozni (szakítva az egyoldalú individualista szocializációs törekvésekkel, a képzés során nagy hangsúlyt kap a csapatmunka és a közösségi szellem);

e) megszerezzék terveik kreatív megvalósításához szükséges alapvető gyakorlati ismereteket;

f) fejlesszék beszéd-, írás- és vitakészségüket, és magabiztosan használják a modern kommunikációs eszközöket;

g) képességeiket mások szolgálatára használják, és képesek legyenek érvényre juttatni a szakkollégium szellemiségét a közéletben;

h) ne szakadjanak el családjuktól és attól a cigány közösségtől, amelyből jöttek, illetve legyenek képesek aktívan és kreatívan részt venni új közösségek szervezésében és keresztény szellemiségű animálásában;

i) a tudományos munkájukon kívül is kapjanak támogatást a pozitív önkép kialakításában, mely szükséges mind az egyén, mind a társadalom számára;

j) a magyar és a cigány kultúrát egyaránt ismerő és értékelő, olyan magyar – cigány kettős identitással rendelkező öntudatos, pozitív szemléletű roma értelmiségivé váljanak, akik keresztény elvi alapokon, előítéletektől mentesen, valódi kulturális közösséget építenek;

k) végül képesek legyenek arra, hogy a magyar-cigány párbeszédben aktív közvetítő szerepet vállaljanak.

Három alapvető ismeretkörre épül:

 1. cigány-magyar identitást építő modul – A szakmai oktatást kulturális programok egészítik ki. Cigány és magyar népismeret címén azokat az ismereteket oktatják, amelyek a magyar-cigány együttélés megértéséhez, a kölcsönös függőség és történelmi egymásrautaltság felismeréséhez, a békés együttéléshez szükséges szemlélet kialakításához szükségesek
 2. a spirituális modul – A szakkollégium hozzá kíván járulni ahhoz, hogy növendékeinek hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi kérdésekben, és alkalmasakká váljanak arra, hogy hivatásukat kibontakoztatva hitüket hitelesen képviseljék a világban és az Egyházban.
 3. közismereti modul – Célja, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére, akár idegen nyelven is.

A szakkollégiumokban tehát a szakmai tudás mellett, identitáserősítő, hitéleti és kommunikációs képzéseket nyújtanak, minden igénynek megfelelő, színvonalas lakhatást, tanulmányi eredmények alapján ösztöndíjat biztosítanak.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjai megtalálhatóak Budapesten, Nyíregyházán, Miskolcon, Szegeden és Debrecenben.

Hol és hogyan lehet jelentkezni?

 • Budapesti Református Cigány Szakkollégium

Az idén induló Szakkollégium elsősorban olyan roma származású és/vagy hátrányos helyzetű diákok jelentkezését várja, akik szeptembertől valamelyik fővárosi egyetemen vagy főiskolán kezdik vagy folytatják tanulmányaikat.

A jelentkezés menete és további részletek: http://ciganymisszio.reformatus.hu/reforom

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 19.

 • Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium Budapest

A felvételi eljárás kétfordulós. Az  első fordulóban a jelentkezők online adatlapot töltenek ki, és csatolják a kért dokumentumokat. A második fordulóban személyes találkozásra kerül sor a továbbjutott jelentkezőkkel. E szóbeli fordulóra 2016. augusztus közepén kerül sor, és előreláthatólag fél napot vesz igénybe.

Itt tölthető le a jelentkezési lap: http://jrsz.hu/felveteli-2016/

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 14.

 • Magyarországi Evangélikus Egyház Roma Szakkollégium Nyíregyháza

A felvételi eljárás több fordulós, bővebb tájékoztatás a Szakkollégium honlapján található.

Honlap: http://www.meersz.hu/felveteli-felhivas-201617-i-felev/

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 14-ig.

 • Görög katolikus Cigány Szakkollégium Miskolc

Az alábbi honlapon leírt dokumentumok elküldése után a szakkollégium levélben értesíti a jelentkezőt.

Honlap: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/jelentkezes.html

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 12.

 •  Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

A jelentkezés lapot és a honlapon feltüntetett dokumentumokat személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni a szakkollégium címére: Szeged, Indóház tér 1.

Honlap: http://szkrsz.hu/felveteli.html

Jelentkezési határidő: 2016. június 30.

 • Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen

A felvételi eljárásra való jelentkezés elektronikusan történik az alábbi felületen:

http://wisz.etn.hu/modulok/szakkollegium/jelentkezes.php

Honlap: http://wisz.hu/?q=node/4

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 8.

Bejegyzés megosztása

Facebook

További friss híreink

Eseménynaptár

2024. április 24.
 • 2024. április 24. 09:00

  Esemény: PI -képzés Isten Királysága

  Helyszín: Verseny u. 7, Békés, Verseny u. 7, 5630 Magyarország


   

 • 2024. április 24. 17:00

  Esemény: Eleki házi csoport (Elek, Sport tér 8.)

  Helyszín:


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Bibliatanulmányozás Egerszalókon

  Helyszín: Egerszalók, Kossuth u. 67. Közösségi Ház


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Egerbakta

  Helyszín: Egerbakta, Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Kápolna

  Helyszín: Kápolna, 3355 Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Kótaj

  Helyszín: Kótaj, Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Nyírkáta

  Helyszín: Nyírkáta, Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Nyírmihálydi

  Helyszín: Nyírmihálydi, Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Szeged

  Helyszín: Szeged, Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Házi csoport Verpelét

  Helyszín: Verpelét, 3351 Magyarország


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Istentisztelet Kompolt

  Helyszín: Kompolt, Deák F. utca 2.


   

 • 2024. április 24. 18:00

  Esemény: Istentisztelet Tarnabodon

  Helyszín: Tarnabod, Rákóczi u. 37.


   

Kövess bennünket közösségi oldalainkon is!

Kapcsolódó bejegyzések