Mint minden hétfőn, legutóbb is összegyűlt a csoport Sarkadon a Hársfa utcában, hogy együtt keressük és dicsőtsük Istent, tanuljunk egymástól, de főleg Isten Igéjéből.

Néhány ének és közbenjáró imádkozás után elő is vettük Márk evangéliumát, ahol a 6. rész 14. versétől kezdődően néztük meg, hogyan reagált a nép és a nem istenfélő Heródes király Jézus szolgálatára. Ki is derül belőle, hogy a legtöbben – beleértve Heródest magát is – Jánosnak vagy egy mások prófétának tartották.

Keresztelő János halálának történetéből az is kiderül, hogy mennyire veszélyes dolog, ha egy vezető (esetünkben a király) a testi vágyaira, érzékeire alapozva hoz meggondolatlan döntéseket, melyek akár mások (esetünkben János) halálához is vezethetnek.

Befejezésül azért imádkoztunk, hogy ne a heródesi lelkületben éljünk, hanem Istentől kértünk bölcsességet a jó döntésekhez.

Adamik László

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések