Idén is megrendezésre került az éves cigánymissziós konferencia, melyet az öt protestáns – baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református – felekezet szervezett immáron hatodik alkalommal. A COVID járványhelyzetre tekintettel ezúttal rendhagyó módon online „találkozhattak” egymással a testvérek. A konferencia témája is kapcsolódott a kialakult vírushelyzethez, a szervezők az „Imádság a krízisben!” címet választották.

Az érdeklődőket színes programkínálattal várták idén is: volt dicsőítés, bizonyságtevés és igei szolgálat is. A műsort Tóth Anita, református cigánymissziós referens konferálta.  

Dicsőítő blokkokkal vette kezdetét a konferencia a református és pünkösdi dicsőítőcsapat közreműködésével, melyet Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió misszióvezetőjének köszöntése követett.

A lelkész arról beszélt, hogy ezekben az időkben különösen nagy jelentősége van az összefogásnak, Isten igéjének, Isten jelenlétének, útmutatásának és bátorításának, hiszen túl sok „hangot” hallunk a koronavírus okozta nehéz helyzetben, ami félelmet kelthet az emberekben. Hisz abban, hogy összefogva együtt tudunk menni azon az úton, melyet Isten jelölt ki számunkra, így győzelemre jutunk. Ennek kulcsa az imádság, mely nélkül nincs ébredés, növekedés, enélkül elveszettek vagyunk.

A baptista cigánymissziótól Balogh Krisztián szolgálatát hallhattuk. Az I. Mózes 32, 23-31 igéket olvasta fel, mely Jákob harcának a történet ábrázolja. A tanításon keresztül felhívta a figyelmet arra, hogy Isten mindannyiunk életében kezdeményez, mindig nyitott az ember felé.  Ragaszkodjunk Isten áldásaihoz, de ne ezt tartsuk első helyen, hanem magát Istent.

Nagy Dániel lelkipásztor az Evangélikus cigánymisszió képviseletében tartott igehirdetést a hálaadás fontosságáról a Kol. 3, 17. és Ef. 5,20 igeversek alapján. Üzenete rávilágított arra, hogy Isten áldásait mennyire természetesnek vesszük életünkben, sokszor elfelejtünk hálásak lenni a hétköznapokban. Természetesnek vesszük a szülői törődést, a „mindennapi kenyeret”, pedig mind Isten áldása, amiért hálásnak kell lennünk.  

A metodista cigánymissziótól Kurdi Zoltán lelkészi szolgálatát hallgattuk meg. Az Ap. Csel. 16, 22-26. részt olvasta fel a Bibliából, mely Pál és Szilász történetét mondja el Filippiben. A történetnek két fontos üzenetét közvetíti felénk. Az egyik az, hogy bármennyire jó emberek vagyunk, jó Jézuskövetők, akkor is számítanunk kell rá, hogy történhetnek rossz dolgok. Jó emberekkel is történhetnek rossz dolgok, de az Úr velünk van. A másik üzenet az, hogy nincs olyan szabály, hogy nem lehetünk bánatosak, kimerültek és csalódottak. Pál sem azonnal kezdte dicsérni az Urat. Őszintén ki kell engedni szívünk fájdalmát az Úrnak, ezáltal szabadultak fel Pálék is.

Lakatos Jenő, a pünkösdi cigánymisszió lelkésze a bűnbánat és a bűnvallás témakörében prédikált. Lukács könyvének 18. fejezetét olvasta fel, a farizeus és a vámszedő példázatát hozta elénk. A példázaton keresztül Jézus arra tanít minket, hogyan járuljunk az Isten színe elé. Ne legyünk önteltek, magunkat másokhoz hasonlítók, és ne soroljuk fel az erényeinket. Az ilyen viselkedés Isten szemében nem kedves. Arra tanít minket, hogy a töredelmes, alázatos, bűnbánó szívet Isten nem veti el magától. Legyünk ilyenek!

A bűnbánás gyakorlásához Dániel könyvének 9. fejezetét veszi alapul. A Biblia úgy ír róla, hogy „az Istennel tökéletességben jár, rendkívüli bölcsesség jellemzi, istenfélő ember”. Mégis magára veszi népe bűneit, megvallja népe bűneit, közbenjár, imádkozik. A tanítás aktualitása abban rejlik, hogy nekünk is hasonlóan kellene imádkozni. Nemcsak önmagunkért és a szeretteinkért, hanem városunkért, hazánkért is. Ebben a világjárványban sok Dánielre van szüksége a világnak.

Tóth József, lelkész a református cigánymisszió képviseletében szolgált. Máté 6,9-10. verse alapján prédikált. Felhívta a figyelmünket arra, hogy Isten akaratának kérése mennyire nehéz, de egyben áldott lehet az életünkben. A nehézségnek az a legfőbb oka, hogy az óemberünk halálát okozza. Aki Isten akaratának érvényesülését kéri az életében, annak le kell mondani a saját akaratáról. Ugyanakkor rámutat arra, hogy ez Jézusnak sem ment egyszerűen, amikor a Gecsemáné-kertben imádkozott utolsó óráiban. Meg kell értenünk, hogy Isten akarata tökéletes, jót akar, ennek tudatában jutunk el oda, hogy nem nehézséget okoz, hanem boldogságot is jelent. Nem történhet velünk jobb dolog, a legnagyobb áldásokat hozza magával.

Az istentiszteleti blokk után a baptista és metodista dicsőítő csapatok szolgálatát hallhattuk, melyben elhangzott az Amint vagyok, úgy jövök eléd Uram.

A következő blokkban az öt felekezetből hallgattunk bizonyságtételeket, melyből sajnos egy bizonyságtételt nem tudtunk meghallgatni technikai okok miatt.

Mága Tünde, az evangélikus cigánymissziótól csodálattal és szeretettel beszélt Istenről. Mindenét, amije van, Isten jóságának és kegyelmének tulajdonítja. A járványhelyzetben is csak benne bízik. Bár eddig még elkerülte a vírus, a továbbiakban sincs benne félelem, mert bízik Isten gondviselésében. Nagyon hiányzik neki a gyülekezet, mindig úgy érezte, hogy Isten alkalomról alkalomra hívja őt oda. Bár sok megpróbáltatása van a mindennapokban, úgy érzi, ezek a nehézségek csak megerősítik őt a hitében.

Bosternákné Bibó Piroska a metodista cigánymissziótól sötét múltjáról vallott. Elmondta, hogy 53 évesen az Úr alkoholizmusból és gyógyszerfüggőségből szabadította meg. Úgy fogalmaz, hogy „Az Úr kivárta, hogy rájöjjek, mit tett értem. 53 évig várt”. Piroska két saját dalt is bemutatott az Úr dicsőségére.

Lakatos László a pünkösdi cigánymissziótól nehéz múltját mutatta be. Parázna, ön- és családpusztító életet élt. Ma már nagyon sajnálja, különösen azt, hogy annyira sok évet elpazarolt, melyet Isten szolgálatában élhetett volna. 27 éve tért meg. Ma boldogan él a családjával, három lánya és két unokája van. Soha nem engedte, hogy a világot szolgálják, mert ő maga tudja, milyen a világot szolgálni. Mindannyian az Úrban élnek.

Banu Brigitta a református cigánymissziótól a jelen nehézségeiről és áldásairól mesélt. Hittan oktatóként foglalkozik gyerekekkel. Sok szeretetben van része, amellett, hogy a járvány miatt fizikailag távolságot kell tartanunk egymástól. Megéli azt, hogy Isten gondoskodik róla, bármilyen körülmények között. Hálás azért, hogy keresztény családban nőtt fel. Azt üzeni, legyen szent bizonyosságunk abban, hogy Isten most is szeret és ölel bennünket.

Az utolsó dicsőítő blokkban a református és a pünkösdi dicsőítőcsapatok szolgálatát hallhattuk.

Az alkalom végén Nagy Zsuzsa és Rézműves János, evangélikus gyülekezeti tagok imádkoztak.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a protestáns felekezetek összefogásával megvalósulhatott ez az online konferencia és bízunk benne, hogy jövőre már nem a képernyők előtt, hanem személyesen találkozhatunk egymással a VII. Prostestáns Cigánymissziós Konferencián!

Durkó Szabolcs

Bejegyzés megosztása

Facebook

További friss híreink

Eseménynaptár

2024. február 27.
 • 2024. február 27. 14:00

  Esemény: Házi csoport Nagydobsza

  Helyszín: Nagydobsza, 7985 Magyarország


   

 • 2024. február 27. 17:00

  Esemény: Házi csoport Kétegyházán

  Helyszín: Kétegyháza, Nagy S.u.12


   

 • 2024. február 27. 18:00

  Esemény: Egri házi csoport

  Helyszín: Eger, Verőszala u.


   

 • 2024. február 27. 18:00

  Esemény: Házi csoport Egerszóláton

  Helyszín: Egerszólát, Fő út 46.


   

 • 2024. február 27. 18:00

  Esemény: Házi csoport Kiskundorozsma

  Helyszín: Kiskundorozsma, Szeged, 6791 Magyarország


   

 • 2024. február 27. 18:00

  Esemény: Házi csoport Kótaj

  Helyszín: Kótaj, Magyarország


   

 • 2024. február 27. 18:00

  Esemény: Házi csoport Verpeléten

  Helyszín: Verpelét, Templom u. 3.


   

Kövess bennünket közösségi oldalainkon is!

Kapcsolódó bejegyzések
Reményfilmek – Kótaji Istentisztelet

A Reményfilmek hetente jelentkező adásában a Pünkösdi Cigánymisszióhoz tartozó gyülekezetek alkalmait mutatjuk be YouTube-csatornánkon. Szervezetünk alappillére kezdetektőlfogva az a reménység, amit Istentől kaptunk, s

Elolvasom »