Sarkadon, a házi csoportban hétfőnként azért jövünk össze, hogy énekekkel Istent dicsőítsük, imában és a Biblia tanulmányozásával Istent keressük, hogy Őt egyre jobban megismerjük.

Ezúttal az ima és dicsőítés után először aktuális világszintű problémákról beszélgettünk, amik a gyülekezetekben felmerülnek. Azt követően Farkas Zoltán olvasta föl a Máté 14,13-21 részt a kenyerek és halak megsokasításáról, majd elmondta gondolatait az egyes részletekről, melyeket megbeszéltünk.

Többek között arról is volt szó, hogy az emberek semmi mással nem törődve követték Jézust, aminek az lett a gyümölcse, hogy a betegek meggyógyultak, és a nap végén mindenki jól lakott a csodásan megszaporított ételből.

Egy másik fontos tanulság, hogy Jézus nem kért a tanítványoktól olyat, ami nincs, csak azt, hogy hittel hozzák Őhozzá, amijük van, hogy Ő megáldhassa azt. Így tulajdonképpen Jézus a tanítványokon keresztül vitte véghez az étel megszaporításának csodáját.

Ma is ez a célja: minket, Őbenne hívőket akar használni, hogy rajtunk keresztül valósítsa meg mennyei tervét az emberiség megmentésére.

Bejegyzés megosztása

Facebook
Email
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések