Jézus megígérte: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18,20) Ezzel a hittel jövünk össze Sarkadon hétről-hétre, hogy Istent dicsőítsük, az Igét tanulmányozzuk, és imádkozzunk egymásért vagy éppen másokért.

Minden házi csoport összejövetelnek van egy konkrét témája a Biblia alapján. Mostanában Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levelét tanulmányoztuk, annak is a 3-4. fejezeteit Isten örökkévaló céljáról, és abból a hívőket érintő teendőkről.

Ezúttal viszont felmerült egy kérdés az összejövetel elején, ami miatt az egész aznapi téma is abban az irányban alakult. A kérdés az volt, mikor telik be valaki Szentszellemmel, és ebből kiindulva sokat beszélgettünk arról, hogy miből lehet ezt felismerni. Isten Igéje az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben 5 konkrét példát említ ehhez kapcsolódóan, melyekből kiderül, hogy mindig volt a külső szemlélő által egyértelműen felismerhető jele a betöltekezésnek. És az szinte biztosnak mondható, hogy minden esteben Szentlélek valamelyik ajándékának megnyilvánulása volt a jel.

Ezek után megnéztünk három helyet az Apostolok cselekedeteiből, ahol Pál megtérésének történetét olvashatjuk el három külön időpontban elhangzó beszámolóból. A csoport tagjainak az a feladata, hogy kiderítsék, mi az oka a beszámolók eltérésének.

Befejezésül azért imádkoztunk, hogy mi is kapjunk erőt a Szentlélek által, hogy lehessünk Jézus hiteles tanúi (Apcsel 1,8).

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések