„Mikor pedig Sára nevetgélni látá az Égyiptombéli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szűlt vala, Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.  Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ő fiáért. De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod. Mindazáltal a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod ő. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vőn kenyeret és egy tömlő vizet, és adá Hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá. Az pedig elméne, és bujdosék a Beérseba pusztájában. Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá. És elméne s leűle által ellenébe mintegy nyillövésnyi távolságra; mert azt mondja vala: Ne lássam mikor a gyermek meghal. Leűle tehát által ellenébe, és fölemelé szavát és síra. Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda néki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. És megnyitá Isten az ő szemeit, és láta egy vízforrást, oda méne azért, és megtölté a tömlőt vízzel, és inni ada a gyermeknek. És vala Isten a gyermekkel, s az felnövekedék, és lakik vala a pusztában, és lőn íjászszá. LLakozék pedig Párán pusztájában, és vőn néki anyja feleséget Égyiptom földéről”. (1M 21,9-21)

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Zákányszéki Gyülekezete 2020. szeptember 12-én, ismét istentiszteleti alkalmat tartott Szegeden a Cserepes soron. A gyülekezetplántáló munka előzményeként, többen is megkeresték közösségünket azzal a kéréssel, hogy menjünk hozzájuk is és szóljuk nekik Isten beszédét. Egy család arról is beszámolt, hogy szokatlan dolgokat tapasztalnak a családi otthonukban és a környezetükben is, ami félelmet okoz a szívükben.

A pünkösdi cigánymisszió tagjai Kőrösi Roland helyi gyülekezeti megbízott és Péter Pál lelkipásztor vezetésével több esetben is felkeresték a családot, majd együtt imádkoztak az ott élő emberekért, sokszor az éjszakába nyúlóan. Az imaközösséget vállaló férfiak, asszonyok és gyerekek is csodálatosan megtapasztalták Isten jelenlétét, majd többen arról tettek tanúbizonyságot, hogy már nem tapasztalják a korábbi erős és gyötrő félelmet, hanem örömöt és szeretetet éreznek a szívükben.

Ezt látva az utca többi lakója is ellátogatott az imaközösségbe, sokan csodálkozva, mások pedig érdeklődve, hogy mi is történik ott. Az eseményeket követően utcai istentisztelet tartottunk, így az utcában élő emberek egy csoportba gyülekezve hallgatták Sztoika Lajos igehirdetését. Az utca lakói közül sokan megtapasztalták Isten szeretetét és bűnbocsájtó kegyelmét, aminek következtében többen is megtértek, átadták életüket Istennek.

Különös öröm számunkra, hogy a megtérők közül tizenketten úgy döntöttek, hogy be akarnak merítkezni. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Zákányszéki Gyülekezetének vezetői döntésének értelmében, így 2020. szeptember 26-án bemerítési istentiszteletet tart a Cserepes soron.

Bejegyzés megosztása

Facebook

További friss híreink

Eseménynaptár

2023. április 1.
 • 2023. április 1. 09:00

  Esemény: Igehirdetés Gyulán a börtönben

  Helyszín: Gyula


   

 • 2023. április 1. 14:00

  Esemény: Istentisztelet Nagydobsza

  Helyszín: Nagydobsza, 7985 Magyarország


   

 • 2023. április 1. 16:00

  Esemény: Házi csoport Nyírpilis

  Helyszín: Nyírpilis, Magyarország


   

 • 2023. április 1. 17:00

  Esemény: Házi csoport Debrecen

  Helyszín: Debrecen, Magyarország


   

 • 2023. április 1. 17:00

  Esemény: Házi csoport Hevesaranyos

  Helyszín: Hevesaranyos, 3322 Magyarország


   

 • 2023. április 1. 17:00

  Esemény: Házi csoport Kápolna

  Helyszín: Kápolna, 3355 Magyarország


   

 • 2023. április 1. 18:00

  Esemény: Házi csoport Demecser

  Helyszín: Demecser, 4516 Magyarország


   

 • 2023. április 1. 18:00

  Esemény: Istentisztelet Kótaj

  Helyszín: Kótaj, Magyarország


   

 • 2023. április 1. 18:00

  Esemény: Istentisztelet Szajlán

  Helyszín: Szajla, Fenyves u. 17.


   

Kövess bennünket közösségi oldalainkon is!

Kapcsolódó bejegyzések
Jób története

Minden héten vasárnap láthatják a nézők a DIKH TV műsorán a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió munkáját, szolgálatát bemutató sorozatot. Az adás tartalmából

Elolvasom »