wisz-20150708

A WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM FELVÉTELT HIRDET A 2015/16-OS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉRE

Mi a WISZ célja?

A WISZ létrehozását az a szándék vezérelte, hogy segítse a cigány származású és/vagy hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felfedezését és tehetségük kibontakoztatását. A feladat egyszerre örömteli misszió és kötelesség, része a Magyarországi Református Egyház szolgálatának, melyet a magyar kormány és az Európai Unió egyaránt támogat. A szakkollégium hosszú távon biztos alapokra felépített, eredményes tudásközpont kíván lenni, amely érdemben segíti a tehetséges cigány fiatalok sikeres életpályáját és a hazai cigány közösségek felzárkózását.

Tevékenységét az eddigiekben külön támogatta a TÁMOP 4.1.1D-12/2KONV-2012-0007 azonosító jelű, „Egyetemes célok – egyetemes összefogás – A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hosszú távú fejlesztési koncepciója” című projekt, melynek fókuszában az intézmény saját szakmai programjának kialakítása állt, egy olyan programé, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók széleskörű és hiteles ismereteket sajátítsanak el, így ösztönözve feladatvállalásukat a cigányság felzárkózásában.

Mit kínál a WISZ a hallgatóknak?

 • Kollégiumi férőhelyet,
 • ösztöndíjat,
 • közösséget, programokat, bel- és külföldi kirándulásokat,
 • istentiszteleti alkalmakat, lelkigondozást,
 • mentorálást,
 • igény szerinti nyelvoktatást,
 • különböző tréningeken való részvételi lehetőséget.

A szakkollégisták tanulmányait, szakmai fejlődését egyéni mentor is segíti, aki a hallgató szakján tevékenykedő, elismert oktató. 

A szakkollégisták önkéntes munkát végezhetnek különböző rendezvényeken, oktatási intézményekben, kórházi osztályokon, cigány közösségekben, gyülekezetekben – a közösségi szolgálatban a segítségadás személyes élményével gazdagodva.

A felvételi eljárásra való jelentkezés elektronikusan történik.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 14.

A felvételi időpontja: 2015. augusztus 17–18.

 A felvételi vizsgán való részvétel feltétele a következő dokumentumok határidőre történő benyújtása: 

 • aktív hallgatói jogviszony igazolása;
 • önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • lezárt utolsó félév indexmásolata, a felsőoktatásba a félévben belépők esetén érettségi bizonyítvány másolata és az egyetemi felvételről szóló értesítés;
 • a felvétel során a lelkészi ajánlás előnyt jelent.

 A dokumentumokat a következő e-mail címre kérjük eljuttatniwisz@reformatus.hu

(Fotó: wisz.hu)

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések