cimok osztondij atado 20151114_9

A Cigány Módszertani és Kutató Központ által alapított Ösztöndíj Alap díjátadójára 2015. november 14-én, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszó által rendezett Országos Munkatársi Találkozón került sor a békéscsabai Csaba Parkban. A CIMOK által kiírt felhívásra olyan tehetséges fiatalok jelentkezését vártuk, akik érzékenyek a magyarországi cigányság szociális problémáira.

A CIMOK pályázatán minden tudományterület képviselői részt vehettek, akik a hazai cigányság helyzetére adaptálva vizsgálták/vizsgálják a szociális, ifjúsági, oktatási, a közösségépítési – missziómunka, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, valamint a foglalkoztatási és helyi gazdaságfejlesztési folyamatokat, lehetőségeket.

A pályaművekkel szembeni alapkritérium a napjainkban releváns problémafelvetés; az alapos helyzetfeltárás; az előremutató javaslatok; a jó gyakorlatok kifejtése.

A legjobb pályaművek évente egy 600 ezer Ft-os összdíjazású „CIMOK Ösztöndíj Alap”-ból kerülnek díjazásra.

A kiírás célja: a folyamatok jobb megismerése, a jó gyakorlatok megfelelő és sikeres adaptációjának, terjesztésének katalizálása, ehhez pedig a közreműködőket is megtalálják. A díjazott pályázatok benyújtói lehetőséget kapnak kutatási projektek megvalósításában, továbbá szakmai partnerként kerülhetnek bevonásra – előadói, tréneri, vagy workshop-vezetői minőségben.

A felhívásra 15 db pályamű érkezett, ebből 3 db nem felelt meg a kiírásnak.

A CIMOK Ösztöndíj Alap 2015-ös díjazottai a következők:

I. kategória – Tudományos értékű pályaművek
További együttműködésre, kutatói tevékenység támogatására javasoljuk:

  1. Lőrinczi Tünde: Alulról építkező etnikai mobilizáció egy budapesti roma gyülekezetben.
  2. Homoki Andrea: A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és Észak-alföldi régióban.
  3. Benes Andrea: Pedagógusok roma tanulókkal szembeni attitűdjei. Általános iskolai gyakorló pedagógusok roma kisebbséggel szembeni attitűdjeinek és a diszkriminatív viselkedés kapcsolatának vizsgálata az iskolai gyakorlatban.

II. kategória – Tapasztalati, gyakorlati értékeket bemutató pályaművek
További együttműködésre, kutatói tevékenység támogatására javasoljuk:

  1. Bohoczki Judit: A tiszadobi gyermekotthonban élő 14-18 éves roma fiatalok identitása.
  2. Schuller Csaba: Sport és felzárkóztatás. A sport emancipációs lehetőségeinek vizsgálata az underclassbeli fiatalok körében.
  3. Pulay Vince: Cigánypasztoráció és cigánykérdés

III. kategória – Különdíjban részesültek:

  1. Horlai Sára: Célozz meg tanulni! Egy tanoda indításának elemzése és tapasztalatai – problémaközpontú megközelítés.
  2. Szivák Fruzsina: A ferencvárosi cigányság – a gasztronómia tükrében.
  3. Fehér György: Felsőoktatásban tanuló roma hallgatók vizsgálata: mobilitás és identitás.

A CIMOK nagyra értékeli a pályázók aktivitását, a témaválasztásukkal és pályázatukkal is kifejezett társadalmi elkötelezettséget. Ennek alátámasztásaként a CIMOK publikálási lehetőséget kínált fel a pályázóknak, amelyek elérhetők a www.cimok.hu honlapon.

Bejegyzés megosztása

Facebook
Email
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések