December 20-án Sötét László feleségével és munkatársával, Adamik Lászlóval ismét Kishegyesre látogatott el, ahol a helyi gyülekezet nagy szeretettel fogadta őket. Az istentisztelet dicsőítő énekekkel kezdődött, amit a lelkipásztor és Adamik László vezetett, gitárkísérettel. Miután Sötét László köszöntötte a gyülekezetet, egy csodálatos gyógyulásról tett bizonyságot, amit nagy figyelemmel és örömmel hallgattak a jelenlévők. Az igehirdetés alapgondolata a Máté 5: 48. verse volt: “Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Hiszen: ”az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” (1 Mózes 1:26-27.) „Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”  (1 Péter 1:14-16.) Hogyan lehetséges ezt megvalósítani? Csakis a hit által! Mert hinni azt jelenti, hogy hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága.” (Zsidók 11:1-6.) Ahhoz, hogy eljussunk a tökéletesség szentségére elengedhetetlenül szükséges még az Atya imádata: „… az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.” (János 4:22-23.) Végül pedig nem maradhat el a szívből jövő hálaadás sem. „Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.” (Ef. 5:20.)

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések