Hétvégén regionális istentisztelet keretében is hálát adtunk a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 20 évéért, azért, amit Isten elvégzett a hazai cigányok között ebben az időszakban. Mert az 1996-ban szervezeti formát kapott Pünkösdi Cigánymisszió és annak vezetője, Durkó Albert Istentől kapta küldetésként a cigányok és nem cigányok között végzett szolgálatot Jézus Krisztus örömüzenetének hirdetése által, ami egész életet átformáló erővel bír.

A június 25-i hajdúhadházi istentiszteletet a Cigánymisszió Presbitériuma vezette le, a dicsőítést pedig a helyi Tüzes szívek dicsőítő csoport. Szentesi Zoltán hangsúlyozta, „azért vagyunk itt, hogy 20 év következtetéseit le tudjuk vonni, hogy találkozzunk, megálljunk az Úr előtt és lássuk együtt a célt.”

„Akik mindvégig kitartanak, koronát fognak örökölni, üdvözülni fognak. Fel fog ragyogni a bennünk lévő Krisztus. Szeretnénk látni, hogy egyre többen kerülnek az igazak közé, hogy egyre többen vallják, hogy Jézus él és engem is megváltott!” – mondta a vezető presbiter a Hajdú-Bihar, Szabolcs és Heves megyei résztvevőknek.

Jubileumi évről lévén szó, Surman László bemutatta a Pünkösdi Cigánymisszió történetét, a misszióvezető elhívását. „Isten csodálatos módon kezdett megnyilvánulni a cigány emberek felé, mert nagyon szereti őket.” – emelte ki a vezető presbiter, hozzátéve, hogy a cigányok közül is kell, hogy nőjenek vezetők, pásztorok. „A vetés és az aratás törvénye alapján valósul meg a Misszió Istentől kapott látása: az évekkel ezelőtt Magyarországon számba vett 3250 újjászületett cigány ember számát Isten megszázszorozza, így 325 000 cigány ember fog újjászületni és a gyülekezetekbe beépülni. Isten tervének mindannyian részei vagyunk.”

„Egyedül Istenné legyen minden dicsőség!” – kezdte mondanivalóját Durkó Albert, megosztva a hallgatósággal Isten üzenetét.

„Isten mindent szépen, jó rendben eltervezett a fogantatásodtól a halálodig. Céllal vagy itt ezen a helyen, Isten győzelmes életet akar adni, de előtte mozsárba helyez. A mozsár az összetöretés helye. Isten összetöri az életünket, hogy összetörjön mindent, ami emberi, és beletegye azt, ami táplálék mások számára… Minden az aratásért van! Mert Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít…”

Durkó Albert hangsúlyozta: „Nem olcsó Evangéliumot hirdetünk. Nem hirdetjük, hogy minden könnyű lesz. Hirdetjük, hogy Isten követése kereszthordozás. Oda kell szánni az életünket, az eke szarvára tenni a kezünket, és nem fordulni hátra…”

„Isten úgy néz rád, mint aki aratni akar. Azt a magot, amit Isten adott nekünk, egymásnak olyan legyen, amely megtermi a harmincszor, hatvanszor vagy százszor annyit, mert megérett, mert Krisztus szerinti… Nem a pásztor, nem a Cigánymisszió, nem a vezetők hozzák el az ébredést, hanem Isten hozza el az Ő gyermekein keresztül. Isten az, aki mindent kézben tart, mindent jól rendezett, és minden azért van, hogy belőled élet áradjon. Krisztus halála nélkül nincs bűnbocsánat, nincs gyógyulás, nincs szabadulás. Összetöretés nélkül nincs győzelem. Ha átadod az életed Krisztusnak, győzelem vár rád!” – hangzott el Durkó Albert tanításában.

„Minden embernek szembesülnie kell azzal, mi az értelme az életének.” – Berki András vezető presbiter Isten örökkévaló céljáról beszélt, amely az Isten és emberek közössége, az ő örömteljes kapcsolatuk. Mert ahogyan az Ige mondja: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.”

Minden az aratásért van tehát… – ne veszítsük szem elől a célt!

P.R.

Bejegyzés megosztása

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Kapcsolódó bejegyzések