A protestáns egyházak cigánymissziós vezetőinek együttműködésében megjelenő Cigánymissziós Módszertani Füzetek sorozat első kiadványának megjelenése alkalmából,  2014. október 28-án, 14 órai kezdettel sajtótájékoztatót tartunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájában (Budapest, Üllői út 24).

A Cigánymissziós Módszertani Füzetek sorozat – amelynek első kötete a „Találkozások” címet viseli – a protestáns egyházak cigánymissziós vezetőinek együttműködésének az eredménye. A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református egyházak cigánymissziói összefogásban kívánnak kilépni a társadalom elé a cigányok elfogadásáért, amely kulcskérdés a hazánkat is sújtó társadalmi problémák rendezése érdekében. A módszertani füzetek egyes kiadványai a cigányság elérését és az együttélés sok területét érintő kérdésére keresik és adják meg a választ.

A sajtótájékoztatón szeretnénk a nyilvánosság, a sajtó számára bemutatni a Cigánymissziós Módszertani Füzetek című közös kiadványsorozatunkat, annak célját, jelentőségét.

A sajtótájékoztatót az együttműködő egyházak részéről Bakay Péter (evangélikus), Kurdi Zoltán (metodista), Dani Eszter (református), Berki András (pünkösdi), valamint a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatója H. Kovács Judit tartják.

Téma: Módszertan a cigányokért

A sajtótájékoztató programja:

 • Cigánymissziós elvek bemutatása
 • A Cigánymissziós Módszertani Füzetek bemutatása
 • A sajtó kérdései

Találkozások – Cigánymissziós Módszertani Füzetek I.

Társadalmunk egészét feszítik a cigányok és nem cigányok közötti feszültségek, megoldásra váró szociálpolitikai problémák, melyek az egyházakat is érintik és felelősséget is rónak rájuk. Nekünk, keresztényeknek Istentől kapott feladatunk, elhívásunk odafordulni az emberhez, és még inkább a kivetettekhez, felelősségünk megláttatni az egész társadalommal, hogy közös érdekünk a megoldáskeresés és a bevált megoldások elfogadása, továbbadása. Nyíltan, előítéletek nélkül kell beszélnünk a cigányokkal kapcsolatos kérdésekről. Közösen cigányok és nem cigányok, egyházak és világiak, szakemberek és laikusok.  

A magyarországi protestáns cigánymissziók összefogásának eredménye az először 2014 elején megjelenő TÜKÖR című kiadvány is, mely a Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában negyedévente jelenik meg. A kezdeményezés egyedülálló a maga nemében, hiszen a különböző keresztény felekezetekben, az azonos területen szolgáló missziók először mutatják be egységesen álláspontjukat, mellyel arra bátorítanak mindenkit, hogy érdemes és miként érdemes a cigányságra tekinteni.

Ezen célok elérésében indítják útjára most a Cigánymissziós Módszertani Füzetek nyitott sorozatot is, amely által az együttműködő öt protestáns egyház cigánymissziós tapasztalatait osztják meg arról, hogyan lehet a kapcsolatteremtéstől eljutni a békés együttélésig.

A Cigánymissziós Módszertani Füzetek első számában, amely a Találkozások címet viseli, az öt cigánymissziós vezető ír a cigányokkal való első találkozásaikról és küldetésükről. Ezek az életutak igazán bátoríthatnak mindenkit a cigányokkal való találkozás kezdeményezésére. A szerzők arra hívják fel a figyelmünket, hogy cigányoknak és nem cigányoknak egyaránt tenniük kell az előítéletek leküzdéséért, az egymás közötti falak lebontásáért.

Szemelvények a kiadványból

„Ha meghallom „cigányság”, beugrik „kitaszítottság”. De ezután, rögtön az, hogy ez kegyelem! Látom Istent, ahogy szeretettel lehajol, és utolsóból elsővé tesz. Látom, ahogy a bölcseket, okosokat félrerakja, és elkezdi használni a hittel és Szentlélekkel felvértezett egyszerű cigány embereket. Látom, ahogy egy társadalom átformálódik, mert Isten fejetetejére állít mindent, és kedvességet, bölcsességet, vezetést ad a cigányoknak, akik Krisztus Útjára térnek, hisz Ő az Út, az Igazság és az Élet.”

Durkó Albert, Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

„Felemás érzésekkel, de az Úr akaratában teljes meggyőződéssel kerestem föl az evangélizáció után a szomszéd utcai cigányokat, tudva, hogy ők az evangélizáció potenciális gyümölcsei. Érdeklődtem náluk, hogy érezték magukat, szeretnének-e többet is megtudni az Úr Jézusról. Volt ott két fiatal házaspár kisgyerekekkel, akiket meghatott a zsolcaiak gyönyörű éneke, és az elhangzott Ige. Náluk kezdődött el a háziköri szolgálat, melyből az évek során kinőtt az abonyi cigánygyülekezet.” Kurdi Zoltán, Magyarországi Metodista Egyház

„Találkozásom a cigányokkal nem volt tervbe véve… Nem készültem rá, nem gondolkoztam róla, nem volt különleges missziói elhívásom. Szolgálatom végzése közben egyszer csak megtörtént. Megtörtént a találkozás, amelyben lelkünk az Isten előtti térben találkozott és kapcsolódott. Abban a mélységben, ahol minden olyan egyszerű. Nem voltak elválasztó falak, nem volt félelem, vagy tartózkodás, idegenkedés, vagy visszahúzódás. Lelkünk együtt mozdult, szívünk együtt dobbant és az örömben együtt szárnyaltunk, a fájdalomban együtt sírtunk.” Dani Eszter, Magyarországi Református Egyház

„Szeretem a cigány embereket, nemcsak azokat, akik megtértek, hanem azokat is, akik életmódjuk miatt kirekesztettségben élnek a társadalomban. Nem a bűnt szeretem, hanem az embert, és amíg Isten ezt akarja, azért végzem a küldetésemet közöttük, hogy megtérjenek és megváltozzon az életük.” Kovács Bálint, Magyarországi Baptista Egyház

„Nem tudom, milyen utakat készít még számomra Isten, de nem is kell tudnom. Rá szeretnék figyelni, észrevenni a rám váró csodákat, hálát adni mindenért – és mindezt közösen, közösségben kedves útitársaimmal, a cigányokkal.” Bakay Péter, Magyarországi Evangélikus Egyház

Protestáns egyházak cigánymisszióinak közös küldetésnyilatkozat

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… (Filippi 2,3-5)

Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, és református egyházak cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a megoldás a cigányság életében is.

Bejegyzés megosztása

Facebook

További friss híreink

Eseménynaptár

2023. szeptember 26.
 • 2023. szeptember 26. 15:00

  Esemény: Házi csoport Nagydobsza

  Helyszín: Nagydobsza, 7985 Magyarország


   

 • 2023. szeptember 26. 18:00

  Esemény: Házi csoport Kétegyházán

  Helyszín: Kétegyháza, Nagy S.u.12


   

 • 2023. szeptember 26. 19:00

  Esemény: Egri házi csoport

  Helyszín: Eger, Verőszala u.


   

 • 2023. szeptember 26. 19:00

  Esemény: Házi csoport Egerszóláton

  Helyszín: Egerszólát, Fő út 46.


   

 • 2023. szeptember 26. 19:00

  Esemény: Házi csoport Kiskundorozsma

  Helyszín: Kiskundorozsma, Szeged, 6791 Magyarország


   

 • 2023. szeptember 26. 19:00

  Esemény: Házi csoport Kótaj

  Helyszín: Kótaj, Magyarország


   

 • 2023. szeptember 26. 19:00

  Esemény: Házi csoport Verpeléten

  Helyszín: Verpelét, Templom u. 3.


   

Kövess bennünket közösségi oldalainkon is!

Kapcsolódó bejegyzések
Odaszánás

Minden hétvégén láthatják a nézők a DIKH TV műsorán a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió munkáját, szolgálatát bemutató sorozatot. Az adás tartalmából válogatva

Elolvasom »